Strata Optimusa w 2000 r. wyniosła 40,5 mln zł

Słabe wyniki finansowe zarząd spółki tłumaczy spadkiem przychodów ze sprzedaży komputerów i działalności dystrybucyjnej. Rok 1999 spółka również zamykała stratą w wysokości 7,4 mln zł. W połowie maja odbędzie się specjalne posiedzenie rady nadzorczej firmy poświęcone omówieniu szczegółów dotyczących szybkiego wdrożenia nowej strategii rozwoju spółki.

Optimus SA w 2000 r. poniósł stratę netto w wysokości 40,5 mln zł. Poprzedni rok firma również zamykała stratą sięgającą 7,4 mln zł. Początek 2001 roku także nie był najlepszy dla firmy, gdyż w I kw. spółka zanotowała stratę netto w wysokości 12,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży w 2000r. wyniosły 667,8 mln zł. W 1999 roku Optimus miał 0,5 mln zł zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 651,1 mln zł.

Słabe wyniki finansowe zarząd spółki tłumaczy spadkiem przychodów zarówno ze sprzedaży komputerów jak i działalności dystrybucyjnej. Firma zapowiedziała kontynuowanie przyjętego na początku roku planu restrukturyzacji, zakładającego skoncentrowanie się firmy na sprzedaży komputerów. Spółka poszukuje także partnera strategicznego. Rada nadzorcza nie udzieliła absolutorium prezesowi ds. finansowych poprzedniego zarządu Optimusa. W połowie maja odbędzie się specjalne posiedzenie rady nadzorczej firmy poświęcone omówieniu szczegółów dotyczących szybkiego wdrożenia nowej strategii rozwoju spółki.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200