Strata Grupy Elektrim

W roku 2000 łączne przychody spółek wchodzących w składy grupy wzrosły o 37%, wynosząc ponad 5,5 mld zł. Wysokie koszty finansowe i straty wielu spółek holdingu spowodowały, iż Grupa Elektrim zanotowała jednak stratę sięgającą blisko 1,1 mld zł.

Strata Grupy Elektrim w 2000 r. sięgnęła niemal 1,1 mld zł. Mimo że przychody ze sprzedaży wzrosły o 37%, to wiele spółek wchodzących w skład grupy zakończyło miniony okres z wynikiem ujemnym. Rok 2000 okazał się dobry dla Polskiej Telefonii Cyfrowej, która osiągnęła ponad 62 mln zł zysku. O 33% zmniejszył się natomiast przychód spółki Elektrim SA, a stratę sięgającą 190 mln zł zanotował El-Net. Zarząd firmy utrzymuje, że na niekorzystny wynik finansowy Grupy Elektrim miały wpływ duże koszty finansowe oraz konieczność uwzględnienia odszkodowania dla firmy PenneComm w wysokości 160 mln zł.

Sytuacja finansowa holdingu może jednak ulec pogorszeniu. Analitycy zwracają uwagę na fakt, iż na przełom czerwca i lipca przypada termin spłaty zaciągniętych przez Elektrim kredytów bankowych i innych zobowiązań w kwocie blisko 390 mln zł.

Zobacz również:

  • Data storytelling jako kluczowa umiejętność w podejmowaniu decyzji opartych na danych
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

***

Przegrana Elektrimu w sprawie z PenneCom

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200