Strajk u Siemensa

Podczas majowych strajków na terenie dawnego NRD szczególnie ucierpiała firma Siemens.

Podczas majowych strajków na terenie dawnego NRD szczególnie ucierpiała firma Siemens.

Związek IG Metall w zasadzie wzywał do przerwania prac tylko w zakładach metalurgicznych i w przemyśle ciężkim. Jednak do strajku przyłączyło się co najmniej 2600 robotników firm telekomunikacyjnych Siemensa, głównie w Lipsku i Rostocku. Strajk przypominał pracodawcom o podjętym w 1991 r. zobowiązaniu do podniesienia zarobków o 26%, tj. do poziomu wynagrodzeń w zachodnich landach. W przemyśle komputerowym we wschodnich landach zarabia się dziś ok. 60% sumy, którą za analogiczną pracę można otrzymać w RFN. Obecnie pracodawcy argumentują, że nie mają pieniędzy na podwyżki, ponieważ musieli dokonać poważnych inwestycji. ma tam dziś ponad 20 fabryk, które pochłonęły ok. 1 mld DM (640 mln USD).


TOP 200