Stowarzyszone dokumenty

Być może już za kilka miesięcy powstanie Polskie Stowarzyszenie DMS/SZD (Document Management Systems/Systemy Zarządzania Dokumentami).

Być może już za kilka miesięcy powstanie Polskie Stowarzyszenie DMS/SZD (Document Management Systems/Systemy Zarządzania Dokumentami).

Ma to być organizacja skupiająca polskie firmy aktywne w tym segmencie rynku. Podczas targów Infosystem 2004 odbyło się spotkanie tzw. grupy inicjatywnej, w skład której wchodzą przedstawiciele firm: SkanSerwis, CADExpert, Astron. Dami-Net, Dicom, it Business Consulting, Content Management, DDP i DSA. Podjęli oni decyzję o rozpoczęciu formalnej procedury organizacji i rejestracji nowego stowarzyszenia. Jego nazwa nie została jeszcze ustalona.

"Najważniejsze cele stowarzyszenia to tworzenie standardów ułatwiających obieg i wymianę dokumentów elektronicznych oraz lobbing wspomagający ich upowszechnienie w praktyce gospodarczej" - mówi Grzegorz Janczewski, prezes firmy DDP. Przewiduje on, że inicjatywa ta przyciągnie do stowarzyszenia więcej firm niż pojawiło się na pierwszym spotkaniu. Organizacja ma być wzorowana na podobnych stowarzyszeniach działających w innych krajach europejskich, m.in. niemieckim VoI.


TOP 200