Stowarzyszenie wirtualnej przestrzeni

Polska Społeczność Internetu - taką nazwę nadano stowarzyszeniu, którego celem jest wspieranie rozwoju sieci komputerowej Internet w Polsce. Wśród 37 założycieli, jednocześnie uczestników listy dyskusyjnej ISOC-PL, na której narodził się pomysł powołania stowarzyszenia, są przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki Marek Car, Jacek Gajewski z Instytutu Fizyki UW opiekujący się akcją Internet dla Szkół, Rafał Maszkowski z firmy PDI, b. premier Waldemar Pawlak i inicjator przedsięwzięcia Maciej Uhlig z Uniwersytetu Śląskiego.

Polska Społeczność Internetu - taką nazwę nadano stowarzyszeniu, którego celem jest wspieranie rozwoju sieci komputerowej Internet w Polsce.

Wśród 37 założycieli, jednocześnie uczestników listy dyskusyjnej ISOC-PL, na której narodził się pomysł powołania stowarzyszenia, są przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki Marek Car, Jacek Gajewski z Instytutu Fizyki UW opiekujący się akcją Internet dla Szkół, Rafał Maszkowski z firmy PDI, b. premier Waldemar Pawlak i inicjator przedsięwzięcia Maciej Uhlig z Uniwersytetu Śląskiego.

Stowarzyszenie, ubiegające się obecnie o rejestrację w Katowicach, ma popierać wszystkie działania na rzecz rozbudowy Internetu w Polsce. Siedzibą PSI są Katowice, ale - jak twierdzi Maciej Uhlig - "w globalnej wiosce odległości nie mają znaczenia". Członkiem Społeczności może więc zostać cudzoziemiec, a w celu realizacji swoich statutowych zadań stowarzyszenie może wyjść poza granice kraju.

Do czasu rejestracji na czele PSI stać będzie trzyosobowy Zarząd: Maciej Uhlig, Marek Car i Rafał Maszkowski.


TOP 200