Sterownik pamięci cache

Intelligent Computer Peripherals (ICP) oferuje sterownik pamięci cache GDT2000 dla komputerów PC/AT z szyną ISA. Jego jądrem jest transputer działający z szybkością 20 MIPS wyposażony w 1 MB pamięci cache rozszerzalnej do 64 MB. Sterownik współpracując z ukłądem DMA (Direct Memory Access) poważnie odciąża procesor podczas transmisji danych, zwłaszcza podczas pracy z wielozadaniowymi aplikacjami i nowoczesnymi systemami operacyjnymi, takimi jak OS/2 lub Windows NT, które generują wiele odwołań do pamięci masowych.

Intelligent Computer Peripherals (ICP) oferuje sterownik pamięci cache GDT2000 dla komputerów PC/AT z szyną ISA. Jego jądrem jest transputer działający z szybkością 20 MIPS wyposażony w 1 MB pamięci cache rozszerzalnej do 64 MB. Sterownik współpracując z ukłądem DMA (Direct Memory Access) poważnie odciąża procesor podczas transmisji danych, zwłaszcza podczas pracy z wielozadaniowymi aplikacjami i nowoczesnymi systemami operacyjnymi, takimi jak OS/2 lub Windows NT, które generują wiele odwołań do pamięci masowych.

Szybkość synchronicznego przesyłania danych dochodzi do 10 MB/s (FAST SCSI). Do GDT2000 można dołaczyć siedem urzządzeń typu FAST SCSI.

Jeśli potrzebne jest nie tylko przyspieszenie operacji, ale także zwiększenie ich bezpieczeństwa, to możłiwe jest rozbudowanie GDT2000 o drugi kanał do obsługi funkcji typu disk mirroring. Ponadto gdy istotne jest zabezpieczenie przed awarią dysku, ICP oferuje kontroler RAIDYNE, zarządzający odpornymi na błędy macierzami dyskowymi RAID 4 i RAID 5.

GDT2000 jest dostarczany ze sterownikami najpopularniejszych systemów operacyjnych, instrukcję, napędem dysków elastycznych 2,88 MB oraz programem do konfigurowania systemu i stacji RAID (program instalacyjny GDTSETUP). Sterownik kosztuje 518 DM (bez RAM), Duplexing Module ok. 500 DM a RAIDYNE ok. 1800 DM (bez RAM). GDT2000, Duplexing Module oraz RAIDYNE są do nabycia u dystrybutorów ICP w Niemczech.

Bliżej do mainframe'a

IBM zawarł z firmą Multi Soft umowę, na mocy której będzie sprzedawać zestaw narzędziowy IMS Client/Server Toolkit for Windows. Zestaw ten będący zbiorem programów i generatorów aplikacji jest zintegrowany z działającym na PC pod kontrolą OS/2 oprogramowaniem dla mainframe'owej bazy IBM IMS (Integrated Management System). Umożliwia on opracowywanie graficznych interfejsów użytkowych w trakcie rozwijania aplikacji typu klient/serwer dla instalacji użytkujących IMS albo dodawanie funkcji klientowskich do istniejących aplikacji IMS.

Celem IBM jest wsparcie przenoszenia z komputerów mainframe tych funkcji przetwarzania, które mogą być lepiej realizowane na PC lub w sieciach LAN. Narzędzia Multi Soft pozwalają na wyposażenie znakowych aplikacji dla IMS w graficzne interfejsy oraz mają wbudowane funkcje do rozprowadzania oprogramowania z hostów na stacje robocze.

IMS Client/Server Toolkit oferuje projektantom aplikacji i programistom otwartą architekturę oraz rozwiązania typu middleware. Dają one dostęp do istniejących systemów bazujących na terminalach IBM 3270 przy użyciu Win-OS/2 (funkcja dla Windows pod OS/2) albo funkcji Windows potrafiącej współpracować z Dynamic Link Library na

mainframe.

IMS C/S Toolkit for Windows został zaprojektowany w celu otwarcia świata mainframe IBM na najbardziej popularne środowiska rozwijania aplikacji na PC i w LAN, takie jak Visual Basic, SQL Windows, C++ i Visual C++. Wszystkie te języki mogą być teraz stosowane z IMS Client/Server Toolkit do obustronnej, bezpośredniej komunikacji pomiędzy PC i stacjami roboczymi a aplikacjami IMS na mainframe IBM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200