Sterownik klawiatury do strony kodowej 852

Wielu Czytelników prosi o przesłanie im sterownika klawiatury programisty, przystosowanego do strony kodowej 852.

Wielu Czytelników prosi o przesłanie im sterownika klawiatury programisty, przystosowanego do strony kodowej 852. Zniechęceni sterownikiem dołączanym do DOS 5.0, który proponuje tzw. klawiaturę maszynistki, decydują się przejść na stronę kodową 852. Tymczasem wiele okoliczności wręcz zmusza do takiego przejścia. Wszyscy zainteresowani sterownikami KL852C.COM i KLA852A.COM otrzymają je (łącznie z dokumentacją KL852.DOC) po przesłaniu do redakcji dyskietki i zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem. Programy można także otrzymać w redakcji.

Program KL852A.COM daje na ekranie polskie litery po naciśnięciu odpowiedniej litery łacińskiej i klawisza Alt, zaś program KL852C.COM reaguje na klawisz Ctrl.

Programy są "public domain" - można je swobodnie rozdawać, pod warunkiem, że nie będzie się czerpać z tego korzyści. Jeżeli program się spodoba, proszę o wpłacenie dowolnej kwoty (100 tysięcy?) na fundusz SOS J. Kuronia lub inny cel społeczny.


TOP 200