Sterowanie projektami

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Project oferuje łatwiejszą obsługę.

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Project oferuje łatwiejszą obsługę.

Na początku listopada br. miała miejsce oficjalna premiera produktu Microsoft Project 98. Pakiet ten stanowi naturalną kontynuację rozwoju oprogramowania Microsoftu, służącego do zarządzania różnego rodzaju projektami. Nowa wersja oferuje identyczny interfejs jak rodzina aplikacji biznesowych Microsoft Office i wiele nowych funkcji, które chętnie przyjmą użytkownicy poprzedniej wersji pakietu.

Zaletą pakietu Microsoft Project 98 jest prostota obsługi. Nie znaczy to, że użytkownik, który nigdy nie prowadził projektów, nauczy się go w jeden dzień, ale z pewnością łatwiej będzie mu obsługiwać ten produkt niż inne konkurencyjne rozwiązania, takie jak SureTrak, firmy Primavera Systems, czy też Project Scheduler 7, opracowany przez Scitor.

Project 98 zapewnia użytkownikowi kontrolę zarówno nad małymi, jak i dużymi projektami. Choć większość funkcji pakietu było dostępnych w poprzedniej jego wersji, to Microsoft dołączył nowe rozwiązania, których brak poprzednio dawał się wyraźnie odczuć. Użytkownik może obecnie przerwać realizację projektu w dowolnym miejscu, wstawiając na obrazującym go wykresie Gantta przerwę, a także efektywniej zarządzać dostępnymi zasobami, tak by wykorzystywane one były równomiernie przez czas realizacji danego etapu projektu. Można też zlecić programowi użycie zasobów tylko w określonym terminie i śledzić związane z tym koszty, uwzględniając np. czynnik inflacyjny.

Łatwiejsze tworzenie projektów

Łatwiej jest także zarządzać większą liczbą realizowanych projektów. Project 98 potrafi skonsolidować 1000 różnych projektów. Poprzednia wersja programu ograniczała użytkownika do 80.

Budowanie relacji między poszczególnymi projektami jest zadaniem prostym. Wystarczy stworzyć projekt nadrzędny, a następnie na różnych jego etapach dołączyć projekty podrzędne. Wykonuje się to, przeciągając linię z wykresu Gantta jednego projektu do konkretnego zadania w innym projekcie.

Aby ułatwić wykrywanie potencjalnych "wąskich gardeł", które mogą opóźnić realizację poszczególnych etapów projektu, Project 98 oferuje użytkownikowi mechanizm autofiltrowania, znany użytkownikom Excela. Wystarczy u szczytu dowolnej kolumny z danymi z rozwijanej listy wybrać odpowiednie kryterium, by program pokazał spełniające je zadania, np. wszystkie wykonane w więcej niż 50% czy też ukończone do określonej daty. Ponadto użytkownik dysponuje nowym narzędziem analitycznym (PERT Analysis), które pozwala przyporządkować różnym zadaniom prawdopodobieństwo, ułatwiające prognozę czasu zakończenia projektu.

Microsoft usprawnił także działanie narzędzia Earned Value Analysis, dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę nad postępami w realizacji projektów. Nowa wersja pakietu zawiera także dwa nowe widoki: Task Usage i Resource Usage, które wyświetlają aktualną liczbę przepracowanych godzin w poszczególnych etapach.

Precyzyjniejsze i szybsze jest także działanie funkcji Resource leveling, która automatycznie wykrywa i rozwiązuje konflikty, wynikające z przyporządkowania tych samych zasobów do realizacji różnych zadań w tym samym czasie.

Wymiana informacji

Zaletą pakietu są wbudowane w niego funkcje pracy grupowej i mechanizmy udostępniania informacji. Nowością jest zainstalowanie w pakiecie prostego serwera WWW - Microsoft Personal Web Server, znanego także użytkownikom pakietu Microsoft FrontPage. Dzięki niemu każda osoba za pośrednictwem zwykłej przeglądarki WWW może obejrzeć listę zadań do realizacji, uaktualnić informację o wykonanej pracy i wysłać ją do osoby zarządzającej projektem. W przeciwieństwie do innych tego typu produktów, Project 98 nie oferuje jednak centralnej bazy danych i nie można za pośrednictwem przeglądarki dodawać nowych zadań do realizacji. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

Modyfikacji uległ także format plików, w których przechowywane są wszystkie niezbędne dla programu dane. Project 98 pozwala użytkownikowi przechowywać informacje o wszystkich projektach w jednym pliku. Ponadto jego format jest w pełni zgodny z formatem baz danych JET, co umożliwia wykorzystywanie takich aplikacji, jak np. Mirosoft Access do tworzenia raportów dotyczących przebiegu projektów. Niestety, pakiet nie oferuje edytora raportów.

Project może także nagrywać i odczytywać swoje dane do i z zewnętrznych baz danych zgodnych z ODBC (np. SQL Server).

Dobry, ale nie doskonały

Łatwość obsługi Microsoft Project 98 powinna zainteresować wielu użytkowników, którzy dotąd obawiali się złożonych pakietów do planowania przedsięwzięć. Nowe możliwości pakietu oraz jego integracja z innymi produktami Microsoftu mogą spowodować, że doświadczeni użytkownicy, którzy korzystali dotąd z produktów konkurencji, chętniej przyjmą Project.

Niemniej pakiet nie jest doskonały. Nadal ma kilka uciążliwych wad, np. możliwość cofnięcia (Undo) tylko ostatniej operacji czy też mało efektywne funkcje importu i eksportu danych z innych programów, które współpracowały z Microsoft Project 4.1.

<hr size=1 noshade>Produkt: Microsoft Project 98

Obsługiwane systemy: Windows 95, Windows NT.

Cena: pełna wersja - 499 USD, uaktualnienie - 199 USD.

Informacje: http://www.microsoft.com/project.


TOP 200