Sterowalne środowisko cyfrowe biznesu

CIO TRENDBOOK. Część trzecia

Organizacje, wchodząc na ścieżkę transformacji cyfrowej, oczekują konkretnych odpowiedzi na pytania stawiane w procesie przygotowań do cyfrowej zmiany. Pytania te kierowane są do działów IT, których rola w ostatnich latach uległa dużej zmianie. IT to już nie tylko narzędzie, za pomocą, którego realizuje się wyznaczone przez biznes cele, ale sposób na generowanie nowych źródeł przychodu; IT to pełnoprawny uczestnik budowania strategii organizacji. Dziś ta strategia mocno akcentuje potrzebę technologicznej zmiany, zdolnej przewidywać, analizować i reagować na aktualną sytuację rynkową, wspierając i motywując biznes do poszukiwań skuteczniejszych form budowania przewagi konkurencyjnej.

Za zmianą stoi silnik, który ma napędzać firmę. Musi on zapewniać firmie zwinność, elastyczność, możliwość nagłej zmiany procesów i szybkiego dostosowania do sytuacji kryzysowych. Musi zapewnić skalowalność i dostępność. Tylko w ten sposób współczesna organizacja zdoła skutecznie operować na rynku. Ale jak mierzyć skuteczność swojego silnika? Jego efektywność? Nie ma jednej miary dla całego rynku. Przełożenie kosztowe nie zawsze będzie prawidłowe, zresztą zmienność kosztów, szczególnie przy rozwiązaniach chmurowych, powoduje rozmycie zapanowania nad całością transformacji. A co z rosnącymi wymaganiami klientów wewnętrznych i zewnętrznych? Jak silnik organizacji odpowiada na takie wyzwania? Do tego dochodzi utrata efektywności procesów na skutek szybkich zmian technologicznych na rynku i wysycania się już posiadanych rozwiązań.

Zapraszamy do lektury i zagłębienia się w nurt poszukiwań silnika idealnego.

Jakiej mocy potrzebuje cyfryzująca się firma?

Część trzecia: Sterowane środowisko cyfrowe biznesu