Ster-Projekt zadebiutował na GPW

Akcje Ster-Projektu zadebiutowały (2 grudnia br.) na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych. Podczas pierwszego notowania cena akcji spółki wyniosła 18 zł. Była o 12,5% wyższa od ceny emisyjnej. Ostatnim dniem obrotu akcji Ster-Projektu na Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) był 1 grudnia br.

Akcje Ster-Projektu zadebiutowały (2 grudnia br.) na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych. Podczas pierwszego notowania cena akcji spółki wyniosła 18 zł. Była o 12,5% wyższa od ceny emisyjnej. Ostatnim dniem obrotu akcji Ster-Projektu na Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) był 1 grudnia br.

Do obrotu na rynku wolnym giełdy dopuszczono 8 mln akcji serii B i 1 mln akcji serii C. Na parkiecie zadebiutowały także akcje nowych emisji - D (1,5 mln akcji) i E (717 tys.). Akcje serii D sprzedano w dwóch transzach - dla małych i dużych inwestorów - po 16 zł każda. Przychody Ster-Projektu z tego tytułu wyniosły ok. 24 mln zł.

Celem emisji ma być sfinansowanie rozwoju spółek o wąskiej specjalizacji, zajmujących się konsultingiem, wdrożeniami systemów informatycznych czy usługami internetowymi (nakłady na ten cel do końca 2000 r. wyniosą 7,0 mln zł), inwestycje w rozwój nowych technologii (7,5 mln zł), a także rozbudowa struktury organizacyjnej i zasilenie kapitału obrotowego.


TOP 200