Ster-Projekt w Dialogu

Spółka zakończyła wdrożenie u operatora systemu wspomagającego zarządzanie, opartego na platformie Lotus Notes/Domino.

System oparty na Lotus Notes/Domino zapewni obsługę poczty elektronicznej, usprawni obieg dokumentów i wymianę informacji w firmie. Platforma pozwoli także na tworzenie baz wiedzy. Wszyscy z 1200 pracowników firmy pracują już w jednym środowisku systemowym. Każdy dokument poczty elektronicznej w Lotus Notes jest podpisany elektronicznie przez konkretnego pracownika, co nadaje mu moc zwykłego dokumentu papierowego. Operator wykorzysta platformę Lotus Notes/Domino do obsługi tworzonych baz wiedzy, rejestru aktów wewnętrznych, publicznej książki adresowej i systemów ewidencyjnych.

Funkcjonalność systemu zostanie poszerzona o zarządzanie projektami inwestycyjnymi i wsparcie zarządzania infrastrukturą informatyczną spółki.

Zobacz również:


TOP 200