Ster-Projekt tworzy spółkę z EDB

Wczoraj firma podpisała list intencyjny w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia z EDB Business Partner - jednym z wiodących integratorów skandynawskich. EDB Ster Polska Sp. z o.o. zajmie się sprzedażą oprogramowania i świadczeniem usług dla sektora bankowo-finansowego. Kapitał zakładowy spółki wyniesie ponad 10 mln zł. EDB obejmie w niej 51% udziałów. Spółka rozpocznie działalność w styczniu 2002 r.

Zarząd Ster-Projekt podpisał wczoraj list intencyjny z EDB Business Partner w sprawie prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia w Polsce. EDB jest jedną z wiodących firm IT w krajach skandynawskich. EDB Fellesdata, spółka zależna EDB Business Partner oferuje oprogramowanie i usługi dla sektora bankowo-finansowego.

W ramach umowy firmy stworzą spółkę EDB Ster Polska, która zajmie się sprzedażą oprogramowania, marketingiem i usługami outsourcingowymi dla sektora bankowego w Polsce. Zakres świadczonych usług ma obejmować katalog produktów EDB Fellesdata oraz produkty i usługi oferowane przez Ster-Projekt. Kapitał zakładowy EDB Ster Polska Sp. z o.o. wyniesie ponad 10 mln zł, 51 % udziałów obejmie EDB, 49 % Ster-Projekt. Spółka rozpocznie działalność w styczniu 2002 r.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200