Ster-Projekt przejmie Bankowe Centrum Informatyki

Ster-Projekt zapłaci Narodowemu Bankowi Polskiemu 3,2 mln zł za 100% akcji Bankowego Centrum Informatyki (BCI) z Krakowa. Suma ta pochodzi ze środków własnych.

Ster-Projekt zapłaci Narodowemu Bankowi Polskiemu 3,2 mln zł za 100% akcji Bankowego Centrum Informatyki (BCI) z Krakowa. Suma ta pochodzi ze środków własnych.

Przejęcie BCI ma rozszerzyć ofertę i zwiększyć pozycję na rynku rozwiązań dla sektora bankowo-finansowego.

BCI powstała w 1994 r. w wyniku przekształcenia Ośrodka Obliczeniowego NBP. Od 1995 r. spółka oferuje usługi internetowe.