Ster-Projekt dla BPH PBK

Spółka zawarła umowę na dostawę oprogramowania Microsoftu, szkoleń i usług wsparcia technicznego dla Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. Wartość trzyletniego kontraktu przekracza 20 mln zł.

Ster-Projekt zawarł kontrakt z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA dotyczący sprzedaży licencji na oprogramowanie Microsoftu. W ramach trzyletniej umowy spółka będzie również świadczyć usługi wsparcia technicznego na rzecz banku i zapewni niezbędne szkolenia. Wartość netto kontraktu przekracza 20 mln zł.

Zobacz również: