Stawka na europejską integrację

W przeddzień targów Komputer Expo'92, 20 stycznia br. nastąpiło otwarcie warszawskiej filii BULLa. Jest to dobrze znana firma na naszym informatycznym rynku, kontakty BULLa z Polską mają już bowiem ponad 30-letnią tradycję. Wśród jego klientów jest m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, warszawski Ratusz, kilka dużych przedsiębiorstw, a wśród nich TELKOM-TELETRA w Poznaniu, Zakłady Azotowe w Tarnowie, krakowski Petroinform, Politechnika Gdańska, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów. Działalność BULLa w Polsce, podobnie zresztą jak i w innych krajach, koncentruje się głównie na zaopatrywaniu w systemy informatyczne urzędów administracji państwowej, banków, instytucji użyteczności publicznej i sektora usług.

W przeddzień targów Komputer Expo'92, 20 stycznia br. nastąpiło otwarcie warszawskiej filii BULLa. Jest to dobrze znana firma na naszym informatycznym rynku, kontakty BULLa z Polską mają już bowiem ponad 30-letnią tradycję. Wśród jego klientów jest m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, warszawski Ratusz, kilka dużych przedsiębiorstw, a wśród nich TELKOM-TELETRA w Poznaniu, Zakłady Azotowe w Tarnowie, krakowski Petroinform, Politechnika Gdańska, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów. Działalność BULLa w Polsce, podobnie zresztą jak i w innych krajach, koncentruje się głównie na zaopatrywaniu w systemy informatyczne urzędów administracji państwowej, banków, instytucji użyteczności publicznej i sektora usług.

Dotychczas były to jednak "podchody". Tak naprawdę, to dopiero obecnie Polska i cała postkomunistyczna Europa Wschodnia stają się rokującym duże nadzieje rynkiem informatycznym. Również dla BULLA, który ze swoimi obrotami wynoszącymi 6,3 mld USD w 1990 r. zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce największych producentów systemów informatycznych na świecie.

Obecny na otwarciu warszawskiej filii p. Didier Ruffat - prezes i dyrektor generalny BULL S.A. Europa - powiedział m.in., iż zdaniem ekspertów już w 1994 r. Europa będzie równie chłonnym rynkiem informacyjnym jak USA. Niewątpliwie miał na myśli i nasze uczestnictwo w tym rynku. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że firma, doceniając znaczenie powstawania "nowej Europy" nie zamierza jej traktować jedynie jako rynku zbytu na swoje produkty. Chce również inwestować, stwarzać, wspólne przedsięwzięcia. Wyraził też przekonanie, że tylko w pełni zintegrowane rozwiązania, oparte na systemach otwartych, zapewniające bazę szkoleniową i doradztwo techniczne na wysokim poziomie, są w stanie sprostać wymaganiom gwałtownie zmieniającego się rynku w tej części Europy.

Nowa filia w Polsce będzie katalizatorem poczynań informatycznych zwłaszcza w ubezpieczeniach, administracji centralnej i terenowej, przemyśle oraz handlu - stwierdził p. Ove Lange - wiceprezes BULL S.A. Europa, dyrektor d. s. marketingu w Europie Wschodniej. Zapewnił, że chcąc sprostać wymaganiom "trudnego i zmiennego polskiego rynku" - BULL będzie współpracował z wieloma polskimi firmami komputerowymi. Obecnie współpracuje z UNIDATAX-em (serwis związany z instalacją sieci systemów DPX pod UNIX-em, zawiadującą prawie 6 tys. stacji roboczych - jest już 12 punktów usługowych w różnych regionach Polski), PROVISION-em (dystrybutor, reseller) i czterema uniwersytetami. Z trzema następnymi nawiąże współpracę w przyszłym roku.

Współpraca z uczelniami, podobnie jak działalność edukacyjna, wskazuje na to, iż BULL rzeczywiście traktuje nas jako ważnych i przyszłościowych partnerów. Wspólnie z ORACLE przeznaczył na działalność edukacyjną w Polsce w najbliższych latach 20 mln franków (ok. 42 mld zł po obecnym kursie dewizowym). Liczymy na współpracę uczelni w zakresie softweru - powiedział p. Lange - współtworzenia standardów systemów o otwartej architekturze, a także na to, że absolwenci współpracujących z nami uczelni staną się w przyszłości naszymi pracownikami. O sięganiu w daleką przyszłość świadczy fakt, iż BULL objął opieką również dwie warszawskie szkoły: Liceum im. J. Kochanowskiego i Policealne Studium Zawodowe im. J. J. ?niadeckich. Opieka ta oznacza m.in., że szkoły otrzymają sprzęt na najwyższym światowym poziomie i fachową opiekę.

BULL zatrudnia obecnie w Polsce 65 pracowników, ściśle współpracuje też z nim 80 osób z polskich firm. Najwięcej jednak, bo 130 osób pracuje nad realizacją POLTAX-u czyli polskiego systemu podatkowego. To największy dotychczasowy kontrakt BULLa w Polsce; na wstępie opiewał na 160 mln franków, a obecnie sięga już kwoty 440 mln franków. (obszerniej na temat POLTAX-u pisaliśmy w nr 18 CW z 18 września 1991 r.).

Jeszcze w tym roku mają powstać dwa regionalne biura BULLA, podpisywane są też kontrakty z dystrybutorami, którzy zajmą się sprzedażą komputerów Zenith Data Systems, wytwarzanych w zakładach należących do Grupy BULLa. Ta ofensywa świadczy, że BULL serio traktuje rzucone nieoficjalnie na spotkaniu z dziennikarzami oświadczenie, iż liczy na to, że w przyszłości będzie miał 25% naszego rynku informatycznego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200