Stawiamy na telewizję

Z Kornelią Mathea, dyrektor Dywizji Usługi dla Domu Telekomunikacji Polskiej rozmawia

Z Kornelią Mathea, dyrektor Dywizji Usługi dla Domu Telekomunikacji Polskiej rozmawia

Statystyki i opracowania analityków mówią, że Neostrada jest wciąż najpopularniejszą usługą szerokopasmowego dostępu do Internetu w naszym kraju. Jak Telekomunikacja Polska postrzega dzisiaj swoją pozycję na tym rynku i potencjał rozwojowy na najbliższe lata?

Telekomunikacja Polska ma obecnie 43-proc. udział w całym rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu. Z Neostrady tp korzysta 1,460 mln użytkowników indywidualnych. Do tego dochodzą jeszcze klienci biznesowi korzystający z usługi DSL tp. W sumie jest to 1,542 mln użytkowników.

Gdzie widzicie Państwo największą konkurencję dla swoich usług? Niektórzy obserwatorzy rynku telekomunikacyjnego w Polsce zwracają uwagę na duży, aczkolwiek niedoceniany powszechnie potencjał lokalnych, osiedlowych sieci. Czy operatorzy z tego segmentu mogą zagrozić pozycji Telekomunikacji Polskiej?

Liczymy się z operatorami telewizji kablowej, którzy łącznie mają ponad 4 mln abonentów telewizyjnych. Jednak tylko 650 tys. z nich korzysta obecnie z Internetu. Operatorzy kablowi starają się rozwijać swoją ofertę, podejmują też silne działania marketingowe. Ich udział w rynku cały czas utrzymuje się jednak na stałym poziomie, podczas gdy Telekomunikacja Polska w latach 2004-2006 podwoiła swoje udziały w rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu z 21 do 43%.

Z kolei siłą sieci osiedlowych była kiedyś bariera cenowa w dostępie do Internetu. Stąd brał się ich dynamiczny rozwój. Dzięki naszej konsekwentnej polityce cenowej ta bariera praktycznie znikła. Spowodowało to wyraźny spadek udziału w rynku sieci osiedlowych, a znaczna część ich użytkowników przechodzi do TP.

Jaki jest obecnie zasięg Neostrady? Nadal zapewne na dostęp do sieci mogą liczyć przede wszystkim mieszkańcy miast czy większych ośrodków. Miejscowości takie jak opisywane przez nas od dwóch lat Korytowo w województwie zachodniopomorskim wciąż nie mają szansy skorzystać z dobrodziejstwa szerokopasmowego połączenia z Internetem.

Stawiamy na telewizję

Polski rynek usług szerokopasmowych

Chcielibyśmy docierać do wszystkich, którzy pragną korzystać z naszych usług. Co roku wydajemy miliony złotych, żeby rozszerzać zasięg Neostrady tp, także na terenach słabo zurbanizowanych i to przynosi efekty. W zasięgu usług ADSL jest dziś od 91 do 99% naszych klientów korzystających z łączy miedzianych. Ponad 12 tys. szkół, w których uczy się 3,9 mln uczniów, korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu na preferencyjnych warunkach właśnie w Telekomunikacji Polskiej. W ramach Grupy TP stworzyliśmy też największy w Polsce i jeden z największych w Europie programów pomocy dla obszarów wiejskich realizowany ze środków prywatnych "Rzeczpospolita Internetowa". Jego celem jest wyrównywanie szans na obszarach słabo zurbanizowanych i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich. Mimo to jedna firma, nawet tak duża jak TP, nie jest w stanie wziąć na siebie ciężaru zapewnienia wszystkim i wszędzie dostępu do Internetu. Tu potrzebne jest zaangażowanie innych i kreowanie właściwej polityki państwa.

Jakie są najważniejsze priorytety jeśli chodzi o rozwój Neostrady?

Dziś klienci oczekują kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań. Takim produktem jest nasza oferta Multipakiet tp, która zawiera telewizję w jakości DVD wraz z usługą wirtualnej wypożyczalni filmów, telefonię VoIP i szerokopasmowy dostęp do Internetu. W najbliższym czasie największy nacisk będziemy kładli na zapewnienie klientom dostępu do Videostrady tp, czyli telewizji przez ADSL wraz z usługą wideo na życzenie. Już dziś może z nich skorzystać półtora miliona naszych abonentów w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W przyszłym roku usługa obejmie kolejnych kilkadziesiąt miast.

Jakiej minimalnej przepustowości łącza będą potrzebowali użytkownicy, aby korzystać z oferty telewizyjnej przez Neostradę?

Stawiamy na telewizję

Kornelia Mathea

Korzystanie z Videostrady nie wiąże się bezpośrednio z koniecznością posiadania Neostrady. Obie usługi wykorzystują oddzielne kanały wirtualne stworzone w ramach jednej linii DSL. Dzięki temu można zagwarantować, że korzystanie z Neostrady tp nie wpływa na jakość telewizji, oraz całkowicie odseparować Videostradę tp od Internetu.

Videostrada nie jest bowiem telewizją internetową, ale telewizją przez łącza ADSL w jakości DVD. Zapewnienie wysokiej jakości przekazu telewizyjnego jest dla nas priorytetem. Przede wszystkim jakością chcemy konkurować z operatorami sieci telewizji kablowej.

Jakie maksymalne przepustowości będziecie Państwo udostępniać w najbliższym czasie użytkownikom indywidualnym?

Sądzimy, że opcje 6 Mb/s dla użytkowników indywidualnych i 15 Mb/s dla odbiorców biznesowych są na dziś wystarczające. Moglibyśmy użytkownikom indywidualnym udostępniać już 15 Mb/s, ale w tej chwili nie ma takich treści, które uzasadniałyby zwiększenie przepustowości. Jeżeli oferta kontentu będzie się zwiększać, a dostawcy będą oferować treści wymagające lepszych łączy, będziemy na to odpowiednio reagować. Dzięki technologii ADSL 2+ będziemy mogli oferować nawet 20 Mb/s i to na dłuższe niż dzisiaj odległości od centrali. Obecnie koncentrujemy się na tym, by jak najliczniejsza grupa użytkowników miała dostęp do Internetu co najmniej na poziomie 512 kb/s albo 1 Mb/s.

Z różnego rodzaju statystyk widać, że odsetek osób z dostępem do Internetu w naszym kraju pozostaje od lat na tym samym poziomie.

Ze statystyk wynika, że 28% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu, z czego w 26 przypadkach na 100 jest to dostęp szerokopasmowy. W 47% gospodarstw domowych jest komputer. Jak widać, jest to duży potencjał do zagospodarowania.

Wciąż jeszcze jednak pozostajemy w tyle za innymi krajami europejskimi.

Ta sytuacja się zmienia. Odsetek podłączonych do Internetu może drastycznie się nie zwiększa, ale mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dwa lata temu wśród gospodarstw domowych korzystających z Internetu tylko 18% miało dostęp szerokopasmowy, teraz jest to już 26%. Polska jest w przededniu boomu internetowego. Obserwujemy to chociażby na przykładzie rosnących wyników naszej sprzedaży. W niedługim czasie nastąpi wyraźne przyspieszenie na rynku. Znika bariera cenowa i bariera bezpieczeństwa, a jak pokazuje przykład Hiszpanii wprowadzenie telewizji przez ADSL może stać się dodatkowym, bardzo poważnym bodźcem, by korzystać z szerokiego pasma. W dorosłe życie wchodzą młode pokolenia, które nie wyobrażają sobie życia bez komputera podłączonego do Internetu. Także wśród starszego pokolenia zwiększa się świadomość korzyści wynikających z obecności w sieci. Dzisiaj 56% internautów stanowią osoby pracujące, 28% to uczniowie i studenci, reszta to w dużej mierze emeryci. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dynamicznie zwiększa się oferta usług i treści dostępnych przez Internet - od elektronicznych zakupów, przez telemedycynę, po sterowanie urządzeniami domowymi na odległość.

Czy Telekomunikacja Polska zamierza uzupełniać swoją ofertę kablowego dostępu do Internetu przez sieć WiMAX?

Technologia WiMAX ma z naszego punktu widzenia istotną wadę - nie można za jej pomocą oferować dostępu do telewizji. Tymczasem podstawowe zastosowania Internetu to komunikacja, informacja i rozrywka. Zbyt niski poziom transferu do poszczególnych klientów korzystających z komórek WiMAX nie pozwala dostarczać im przekazu telewizyjnego.


TOP 200