Statkiem po mapie

Gdańsk ze stocznią, stocznia z Gdańskiem

Innym atrybutem systemu jest wyodrębnienie dwóch warstw obiektów dynamicznych (dźwigi, suwnice, statki, inne konstrukcje budowane i składowane na nabrzeżach) oraz statycznych (budynki, drogi, nabrzeża, torowiska, pochylnie). Program pomaga w określaniu obszarów ewentualnych kolizji, określa miejsca szczególnie niebezpieczne, pokazuje drogi ewakuacji oraz dostępu dla służb ratowniczych. Planowane jest stałe monitorowanie obiektów dynamicznych, w przyszłości w połączeniu z technologią GPS, co będzie się przekładało na wizualizację stoczni w systemie GIS w czasie rzeczywistym.

Obecnie poszerzana jest część graficzna SIG o wektorową mapę przebiegów infrastruktury technicznej. Równolegle powstaje baza danych opisująca poszczególne linie, węzły i urządzenia. Także tutaj ważna jest dokładność wykonanych cyfrowych podkładów geodezyjnych, gdyż większość instalacji wewnątrz zakładu, takich jak wodna, ściekowa, elektryczna, jest częścią systemu ogólnomiejskiego.

W przyszłości możliwe będzie zapewne komunikowanie się GIS-u Gdańskiej Stoczni Remontowej z GIS-em miasta Gdańska i przepływ poprawnych informacji, ponieważ warstwa topograficzna zbudowana jest w tym samym odniesieniu. Notabene wykonawcą obu systemów jest ta sama firma - gdański oddział ComputerLand SA.

Bazy danych obejmują ważne informacje dotyczące urządzeń lub maszyn wymagających uaktualnienia przeglądu technicznego, a także wiadomości na temat wieku, stanu, producenta, kosztów remontu lub wymiany. Zespół odpowiedzialny za wdrożenie dąży do skonstruowania "mocno intuicyjnych systemów", co spowoduje, iż program stanie się przyjazny użytkownikowi. W praktyce oznacza to, że na podstawie wyrywkowych danych, np. nazwy statku, będzie można zdobyć pełny obraz sytuacji w stoczni w dowolnym momencie pobytu jednostki w doku.

Sukces wdrożenia nie polega tylko na wspomaganiu decyzji i kontroli procesów biznesowych na najwyższych szczeblach zarządzania zakładem. Już dziś pracownicy działów stoczni, w których jeszcze nie uruchomiono systemu, monitują dyrekcję o jak najszybsze włączenie ich do systemu.

GIS w porcie Gdynia

Skalę realizowanego projektu w Gdańskiej Stoczni Remontowej najlepiej porównać z pracami nad GIS w Porcie Gdynia Holding SA. O ile stocznia postawiła na informację zarządczą, o tyle port rozwija na razie firmowy kataster.

Port Gdynia administruje obszarem ok. 200 ha. Funkcjonuje tam system ewidencji działek i budynków, bazujący na środowisku MicroStation i GeoGraphics.

Moduł Ewidencji Gruntów i Budynków w Porcie Gdynia zawiera m.in. numery inwentarzowy działki i księgi wieczystej, podstawę prawną, powierzchnię, formę zabudowy, ponoszone opłaty terenowe i podatki od gruntu. W przypadku budynków obejmuje m.in. nazwę, adres, rodzaj konstrukcji, powierzchnię, wartość podatku. Wyszukiwanie określonego obiektu spełniającego zadane kryteria odbywa się poprzez bazę SQL.

Materiały dla potrzeb wykonania graficznej bazy danych zostały kupione w Urzędzie Miejskim w Gdyni. Struktura map przetworzonych do potrzeb systemu pozwala na obustronną wymianę informacji między portem a wydziałem geodezji miasta.

W trakcie opracowania mapy cyfrowej terenów Portu Gdynia okazało się, że treść mapy różni się od stanu faktycznego. Ponadto zaistniała konieczność uzupełnienia treści mapy o elementy, których brakowało na podkładach geodezyjnych, takich jak polery, elementy naziemne infrastruktury podziemnej, niektóre tory kolejowe itp. Podjęta została decyzja o zastosowaniu techniki zdjęć lotniczych i integracji tak pozyskanego materiału z MicroStation i GeoGraphics. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie jesienią 1996 r. udostępnił kolorowe, stereoskopowe zdjęcia lotnicze portu. Istniejącą osnowę geodezyjną uzupełniono przy użyciu GPS o kolejne 40 punktów referencyjnych. Zdjęcia zostały opracowane do postaci ortofotomozaiki w pełnej gamie kolorów.


TOP 200