Statek z komputera

Od lat 60. podejmowane były w Polsce próby opracowania komputerowego systemu wspomagającego techniczne przygotowanie produkcji statków.

Od lat 60. podejmowane były w Polsce próby opracowania komputerowego systemu wspomagającego techniczne przygotowanie produkcji statków..

Barierą nie do pokonania był wówczas trudny dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej jakości, który podlegał ograniczeniom eksportowym. Każda stocznia kupowała taki sprzęt, jaki udało się jej "załatwić", co w efekcie dało pomieszanie typów komputerów i programów. Mimo tego galimatiasu, wykonywano pewne procesy technologiczne za pomocą połączonych programów, będących własnością różnych stoczni. Przykładem może być pakiet Aster-4G, wspomagający tresersko-technologiczne przygotowanie produkcji kadłubów. Jednakże prawdziwy postęp w komputeryzacji produkcji statków nastąpi po połączeniu wszystkich programów w zintegrowany system. W stoczni "Gdynia" rozpoczęto właśnie prace integracyjne, które obejmą cały cykl produkcji statku, od etapu projektowania aż po jego przekazanie armatorowi. ("Głos Wybrzeża"/taja)


TOP 200