Stary informatyk

Z badania, przeprowadzonego przez firmę FirstPersonGlobal wynika, że informatycy przestają być atrakcyjni dla pracodawcy po dziesięciu latach pracy.

Na pytanie, w jakim wieku specjalista IT przestaje być atrakcyjny dla pracodawcy, 49% respondentów odpowiedziało, że dzieje się to w wieku 44 lat. Grupa 14% osób podała przedział wieku 35-39 lat, uznając, iż pracodawcy przestają się interesować zatrudnianiem osób, które osiągną pułap 35 lat. Oznacza to, że specjalista IT, w rozkwicie swoich możliwości intelektualnych staje się mało pożądanym pracownikiem.

66% osób ankietowanych uznało, że 35-latek nie jest już młody, a 35% uważa, że młodość kończy się wraz z nadejściem trzydziestej wiośnie życia. Jednocześnie 58% uznało, że osoby z przedziału wiekowego 50-54 lata można już uznać za stare. Jednocześnie większość przyznała, że starsi pracownicy są bardziej lojalni wobec swojej firmy, przez co stanowią dla niej większa wartość. 74% respondentów, uważa że wiek nie jest i nie powinien być podstawowym wyznacznikiem przydatności, gdyż wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. Tymczasem 22% pytanych uważa, że wraz z wiekiem pogarsza się zdolność do przyswajania wiedzy, nadążania za postępem technologicznym.

Jak pokazują badania naukowe, pracownik może być efektywny do późnej starości, nawet po przejściu na emeryturę, pod warunkiem, że jego praca zawodowa nie wiązała się z morderczą eksploatacją jego zdolności.