Startuje VII edycja konkursu Złota Strona Emitenta

Znając kryteria konkursowe spółki giełdowe mają ponad 3 miesiące na wprowadzanie zmian na swoich stronach internetowych. Ocenie konkursowej będą podlegały strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku New Connect.

W konkursie będą oceniane strony internetowe wszystkich spółek notowanych w dniu 27 września 2013 roku na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki zostaną podzielone na 5 kategorii konkursowych. Spółki z rynku głównego zostaną przyporządkowane do 3 kategorii według przynależności do indeksów giełdowych. Oddzielne dwie kategorie będą stanowiły spółki notowane na rynku NewConnect oraz wszystkie spółki zagraniczne ( z Rynku Głównego oraz z rynku NewConnect).

Ocena konkursowa składa się z trzech etapów. Na I etapie (30 września 2013 - 4 lutego 2014) strony internetowe będą oceniane w trzech obszarach tematycznych: jak wygląda komunikacja z inwestorem, jaka jest zawartość informacyjna strony oraz jaka jest użyteczności serwisu. W każdym z obszarów sprawdzanych będzie od kilku do kilkunastu kryteriów.

Zobacz również:

  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”
  • Pierwsza konferencja Apple w tym roku już 8 marca

Na II etapie (11 lutego 2014 - 4 kwietnia 2014) obraduje Jury złożone z ponad 30 specjalistów w 9 dziedzinach. Będą oceniane takie aspekty jak: jasność komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, estetyka strony, opina przedstawicieli inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. Jury wyłoni po 3 kandydatów z każdej kategorii konkursowej.

Laureatów Konkursu wybierze na etapie III (9 kwietnia 2014 - 16 maja 2014 ) Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy zajmujący się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami inwestorskimi. Obradom Kapituły będzie przewodniczył Pan Roman Młodkowski, Dyrektor i Redaktor Naczelny TVN CNBC. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2014 roku podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich SEG.

"Dzięki długiej tradycji Konkurs Złota Strona Emitenta stał się dla wielu spółek okazją do zrobienia corocznej rewizji swoich stron internetowych i oceny poziomu ich użyteczności dla inwestorów. Każda spółka może również po I i II etapie otrzymać od SEG bezpłatną ekspertyzę z wyjaśnieniem oceny. Dzięki ocenie konkursowej co roku tworzy się obraz komunikacji korporacyjnej on-line na całym polskim rynku kapitałowym. Porównywalność kryteriów na przestrzeni lat i powszechność konkursu pozwala nam śledzić jak zmieniają się strony www polskich emitentów. Co roku na tej podstawie tworzymy raport z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami dla spółek"- mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200