Startuje Lider Informatyki 2014

Do 23 maja Computerworld Polska czeka na zgłoszenia firm oraz instytucji, które efektywnie i innowacyjnie wykorzystują rozwiązania ICT, do konkursu Lider Informatyki 2014.

To już osiemnasta edycja konkursu. Na stronie internetowej www.liderinformatyki.pl jeszcze do 23 maja br. jest dostępna ankieta, która będzie podstawą udziału w Konkursie.

Na podstawie zaprezentowanych przez uczestników opisów wdrożeń Jury Konkursu wyłoni finalistów w kategoriach: Instytucje finansowe, Przemysł, Handel i usługi, Sektor publiczny Sektor użyteczności publicznej (utilities), Sektor opieki zdrowotnej oraz Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wybierze także laureatów nagród specjalnych. Nowością będzie kategoria Data&Information Master, w której wyróżnimy wdrożenia związane z pozyskiwaniem, doskonaleniem, przetwarzaniem danych lub informacji. Nagrodę specjalną – za innowacyjność - przyzna tradycyjnie Ministerstwo Gospodarki, które objęło Lidera Informatyki honorowym patronatem. Jak co roku Liderzy spotkają się na Kongresie, a ceremonia wręczania nagród odbędzie się w Warszawie.

Jury Konkursu Lider Informatyki 2014

TOMASZ BEJM

partner zarządzający Grupą Doradztwa Technologicznego, PwC Polska

TOMASZ BITNER

redaktor naczelny Computerworld

SEBASTIAN CHRISTOW

dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki

ANDRZEJ JAROSZ

Country Manager, IDC Poland

LESZEK MAŚNIAK

Executive Partner, Gartner

ALEKSANDER PONIEWIERSKI

partner, lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią, EY

Do tej pory do rywalizacji w konkursie przystąpiło ponad tysiąc firm i instytucji reprezentujących różne gałęzie gospodarki i sektory administracji publicznej. Prestiż konkursu budujemy na obiektywnych kryteriach i znanych osobowościach ze świata nowych technologii, którzy każdorazowo dokonują niezależnych wyborów. Dzięki temu konkurs cieszy się uznaniem w branży IT, a zwycięzcy chętnie informują o tym fakcie. Zachętą do udziale w konkursie jest również, to, że o naszych laureatach nie zapominamy nawet wtedy, gdy umilkną już fanfary i zgasną reflektory. Jeszcze przez cały rok udostępniamy łamy i przestrzeń internetową Computerworld Polska na prezentacje, wymianę doświadczeń oraz informacje o tym, co dzieje się u laureatów. Nie bez znaczenia dla tych, którzy chcą się pochwalić swoimi sukcesami jest również to, że Kongres i Galę konkursu obszernie relacjonują media.

Dużą wartością dodaną dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w rywalizacji jest także wzrost znaczenia szefa i podległego mu działu IT w firmie. Zarządy przedsiębiorstw, które przez kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt lat rozwijały swoją działalność w sposób tradycyjny nie zawsze potrafią docenić wpływ IT na biznes. Udział w konkursie, a zwłaszcza nagroda powoduje, że rośnie pozycja działu IT w firmie, a jego szefowi łatwiej jest zwykle przekonać przełożonych, że warto podjąć wysiłek, żeby osiągnąć oszczędności i lepszy wynik biznesowy.

Przekonali się o tym ubiegłoroczni laureaci, których osiągnięcia przypominamy w 10. numerze CW.


TOP 200