Start do backupu danych online

Backup online może nieść ze sobą porównywalny poziom ryzyka, co zamknięta platforma składowania danych. Przedstawiamy porady bezpiecznego outsourcingu kopii danych.

Backup online w obrębie firmy jest najbezpieczniejszą formą ochrony danych. W tym modelu dane nigdy nie wychodzą w jawnej postaci poza infrastrukturę IT, synchronizacja pomiędzy serwerami (usługowymi lub bazodanowymi) umożliwia szybkie odtworzenie danych. W razie drobnej awarii odbywa się to przez sieć, w przypadku zniszczenia centrum przetwarzania danych, taśmy z danymi nagrywanymi w rezerwowej lokalizacji można szybko przewieźć do uruchamianego centrum.

Przy kopii online w zdalnych biurach o uproszczonej obsłudze informatycznej, narzędzia odzyskiwania danych z użyciem obrazów (a potem późniejsze odtworzenie brakujących danych przez sieć) sprawdzą się najlepiej. Rozwiązanie takie dobrze integruje się z tradycyjnym backupem.

W obu przypadkach backup obsługiwany jest przez dział informatyki w firmie, więc bezpieczeństwo zależy od procedur i sprawności narzędzi.

Storage zostaje w firmie

Zupełnie inaczej wygląda przygotowanie przedsiębiorstwa do backupu online, gdy dane są składowane poza infrastrukturą firmy, przez podmiot trzeci, z użyciem oprogramowania dostarczonego razem z usługą. Pozostawienie w firmie głównych zasobów jest nadal zalecane przez ekspertów. Użycie strategii hybrydowej, gdzie najważniejszy system pamięci masowej jest osiągalny bardzo szybko, w obrębie firmowej infrastruktury zapewni sprawne odtworzenie danych w przypadku awarii (np. uszkodzenia serwera). Posiadanie wyniesionej poza firmę kopii danych umożliwi odtworzenie ich w przypadku utraty głównych zasobów pamięci masowej.

Zgodni ze strategią

Przy przygotowywaniu firmy do kopii bezpieczeństwa realizowanej w modelu cloud, dział IT powinien się upewnić, czy usługa dokładnie odpowiada firmowej strategii zarządzania danymi. Jeśli polityka firmy zakłada dostępność ostatnich 20 kopii bezpieczeństwa, a usługodawca udostępnia jedynie 10, usługa nie będzie zgodna z polityką. Niektóre zapisy polityki nie będą zgodne, np. takie, w których zapisy zabraniają udostępniania danych podmiotom zewnętrznym w jakiejkolwiek formie. Oprócz zapisów polityki bezpieczeństwa, zastosowanie może mieć także złota zasada, mówiąca o tym, aby nie oddawać w outsourcing tych usług, o których wiadomo, że firma poradzi sobie z nimi lepiej niż zewnętrzny usługodawca.

Odzyskać dane

Przed podejmowaniem decyzji biznesowych, należy upewnić się, jakie procedury muszą być podjęte, aby dane przechowywane w ramach rozpatrywanej usługi. W przypadku niewielkiej ilości danych (np. kopii dokumentów z kilku stacji roboczych), wystarczy pobranie ich przez szybkie łącze internetowe. Gdy w ten sposób składuje się wiele danych uzupełnianych na bieżąco przez inteligentne oprogramowanie, w umowie powinien znaleźć się zapis, który umożliwi uzyskanie przez firmę kompletu danych bez konieczności ściągania ich przez sieć. Oprócz medium transmisji danych w obie strony, należy poznać procedury związane z uwierzytelnieniem. Zazwyczaj w serwisach online do dostępu wystarczy login i hasło, ale w przypadku dostarczenia kopii danych na wymiennym nośniku, musi być opracowana odpowiednia procedura.


TOP 200