Standaryzowanie Open XML

Organizacja ECMA International zatwierdziła Microsoft Open XML jako nowy, standardowy format zapisu dokumentów.

Organizacja ECMA International zatwierdziła Microsoft Open XML jako nowy, standardowy format zapisu dokumentów.

Decyzja ECMA to ważny, ale jednak tylko pierwszy krok do ostatecznej akceptacji Open XML wprowadzonego przez Microsoft wraz z nowym pakietem Office 2007. Dopiero teraz bowiem specyfikacja formatu zostanie przekazana do zatwierdzenia przez ISO, której standardy są uznawane za obowiązujące przez większość rządów i organizacji na świecie. Zatwierdzenie przez ECMA było jedynie warunkiem dla rozpoczęcia przez ISO procesu standaryzacyjnego. Microsoft natychmiast zwrócił się do ISO z prośbą o uruchomienie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, która umożliwiłaby zatwierdzenie standardu nawet w ciągu pół roku.

Konkurencyjny ODF

Uzyskanie miana standardu ISO przez Open XML jest ważne dla Microsoftu, ponieważ w wielu państwach instytucje rządowe i zależne od nich organizacje stawiają formalne wymagania dotyczące zgodności z ISO w stosunku do kupowanego oprogramowania. W efekcie pozycja Office ulega osłabieniu w stosunku do innych pakietów, takich jak OpenOffice, które wykorzystują konkurencyjny, otwarty format ODF (Open Document Format). Uzyskał on miano standardu ISO w listopadzie br.

Już w miesiąc po zawarciu porozumienia z Microsoftem, dotyczącego ułatwienia współpracy i wymiany danych między Windows i Linux, Novell zapowiedział wprowadzenie do oferty pod koniec stycznia 2007 r. nowej wersji pakietu OpenOffice, która będzie obsługiwać formaty dokumentów Open XML. Firma ta zamierza też udostępnić programowe translatory formatów organizacji OpenOffice.org, która zarządza procesem opracowywania wersji open source pakietu OpenOffice. Przedstawiciele Novella nie gwarantują jednak, czy i kiedy oprogramowanie to zostanie włączone do otwartego kodu oferowanego przez OpenOffice.org, bezpłatnej wersji pakietu aplikacji biurowych.

Format traci znaczenie...

Praktycznym efektem wymienionych inicjatyw może być zatarcie różnic między formatami w tym sensie, że użytkownicy bez problemu będą mogli otwierać dokumenty niezależnie od tego, jaki program wykorzystują. Czy tak będzie, zależy m.in. od dalszej polityki Microsoftu, który ma wciąż dominującą pozycję na rynku pakietów biurowych, a w efekcie dużą siłę w narzucaniu standardów, które de facto nie muszą być ani otwarte, ani zatwierdzone przez niezależne organizacje. Pojawienie się ODF zmieniło jednak tę sytuację, ponieważ format ten uzyskał duże wsparcie ze strony niezależnych firm, organizacji i instytucji rządowych na całym świecie, a także miano standardu ISO. Microsoft nie mógł zlekceważyć tego faktu i dość szybko podjął aktywne działania, z których najbardziej spektakularne to porozumienie z Novellem i rozpoczęcie starań o uzyskanie miana standardu ISO przez Open XML. Jest to zresztą korzystne dla obu producentów, bo Microsoft będzie mógł zapewniać, że jego pakiet nie hamuje możliwości wymiany danych i dokumentów z aplikacjami innych producentów, a Novell usuwa wątpliwości, że jego oprogramowanie stwarza problemy przy współpracy z dominującym, zwłaszcza wśród odbiorców korporacyjnych, pakietem Office.

Trzeba też przyznać, że obecne starania Microsoftu to dobre wiadomości dla użytkowników, których nie interesuje konkurencja między formatami, producentami czy spory między środowiskiem open source a potentatami na rynku oprogramowania, a po prostu wykorzystują odpowiadające im aplikacje biurowe i nie chcą mieć problemów z wymianą lub otwieraniem dokumentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200