Standaryzacja zarządzania "chmurą"

DMTF (Distributed Management Task Force) ogłosiła powołanie grupy, która ma zająć się problemami zarządzania i współdziałania pojawiającymi się w środowiskach zwirtualizowanego cloud computing.

Open Cloud Standards Incubator, wspierana m.in. przez Cisco, Citrix, HP, IBM, Microsoft i VMware, ma pracować nad projektem specyfikacji zarządzania zasobami "w chmurze". Grupa ma skupiać się na ułatwianiu operacji pomiędzy chmurami prywatnymi, działającymi wewnątrz przedsiębiorstw, innymi prywatnymi, publicznymi lub hybrydowymi, poprzez ulepszenia współdziałania pomiędzy platformami drogą otwartego zarządzanie zasobami cloud.

W połączeniu z wirtualizacją, cloud computing stanowić będzie wyzwanie dla istniejących podejść do zarządzania środowiskami rozproszonego przetwarzania. Grupa skupia 13 dostawców tworzących prezydium oraz członków grupy roboczej pracującej nad projektem specyfikacji, która ma zapewnić przenośność cloud services oraz zarządzanie spójne dla cloud i platform funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Grupa zamierza zaprojektować protokóły zarządzania zasobami cloud i mechanizmy bezpieczeństwa ułatwiające współdziałanie.

Zobacz również:

Inicjatywa DMTF jest jedna z kilku prób podejmowanych przez przemysł IT mających na celu ujęcie cloud computing w jednolite ramy standaryzacji. Niedawno Cloud Security Alliance i Jericho Forum udostępniło zestawy dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa "w chmurach".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200