Standaryzacja współdziałania narzędzi uwierzytelniania

Liberty Alliance Project, konsorcjum firm współpracujących nad standardami zarządzania sfederowaną tożsamością, zapowiedziało utworzenie grupy, która ma skupić się na zaprojektowaniu specyfikacji współdziałania narzędzi tzw. 'silnego uwierzytelniania'.

Do Strong Authentication Expert Group (SAEG) weszły: American Express, Finacial Services Technology Consortium (FSTC), Oracle, VeriSign oraz Defense Manpower Data Center z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Nowa grupa ma przyspieszyć utworzenie standardów współdziałania rozwiązań silnego uwierzytelniania, zwłaszcza w zakresie sieci sfederowanych, gdzie użytkownicy końcowi mogą używać jednego zestawu referencji tożsamości dla uzyskania dostępu do wielu sieci. Nowe standardyw dotyczyć będą również środowisk sieciowych, które nie są sfederowane.

Opracowywana przez SAEG Identity Strong Authentication Framework ma umożliwić współdziałanie, w ramach organizacji i sieci, technologii, takich jak: karty inteligentne, tokeny i rozwiązania biometryczne. Robocza wersja takiej specyfikacji, która nieformalnie nazywa się ID-Safe, ma pojawić się w połowie roku 2006.

W międzyczasie, swój własny zestaw zaleceń i standardów dla poprawienia wzajemnych procesów uwierzytelniania pomiędzy bankami i klientami online, opracowuje FSTC.

Projekt wzajemnego uwierzytelniania opracowywany jest grupę reprezentującą 25 organizacji, w tym 10 największych banków w Stanach Zjednoczonych. Celem prac jest ułatwienie instytucjom finansowym wdrażanie technologii silnego uwierzytelniania, a ich klientom adoptowanie tych rozwiązań.

Wstępny zestaw specyfikacji ma być dostępny w pierwszym kwartale 2006 roku. FSTC ma także utworzyć listę mechanizmów i technologii współdziałania, które sektor finansowy powinien uwzględniać przy wdrażaniu silnego uwierzytelniania.

Kolejną grupą pracująca nad podobnymi zagadnieniami jest Iinitiative for Open Authentication (Oath), której członkami są w większości dostawcy IT. Oath projektuje standardy współdziałania i architektury referencyjne mające na celu wspieranie stosowania technologii silnego uwierzytelniania

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200