Standaryzacja wirtualizacji: OVF

Jednym z podstawowych wyzwań w obszarze wirtualizacji jest standaryzacja. We wrześniu 2007 r., Distributed Management Task Force (DTMF) przyjęła specyfikację roboczą, która ma upraszczać współdziałanie, bezpieczeństwo i zarządzanie w sferze wirtualizacji.

Specyfikacja Open Virtualization Format (OVF) opisuje otwarty, bezpieczny i rozszerzalny format pakowania i dystrybucji oprogramowania pracującego na maszynach wirtualnych.

Proponowany format wykorzystuje istniejące narzędzia pakowania do łączenia jednej lub więcej maszyn wirtualnych w standardowy, wykorzystujący XML, pakiet dla różnych platform wirtualizacji - VMware, Microsoft, Citrix i innych. Pakiet zawiera parametry instalacyjne i konfiguracyjne dla maszyny wirtualnej. OVF może także pomóc administratorom w śledzeniu cyklu życia maszyn wirtualnych. Na przykład: jeżeli szablon VM jest klonowany i klon ten został zmieniony w stosunku do głównego wzorca, administrator musi wiedzieć co się w nim zmieniło, aby efektywnie lokalizować problemy w maszynach wirtualnych.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji

Historia zmian poszczególnych instancji maszyn wirtualnych jest szczególnie ważna w zarządzaniu i optymalizacji wieloplatformowych środowisk wirtualnych. Standard OVF ma umożliwić śledzenie takich zmian na heterogenicznych platformach wirtualizacji, umożliwiając miedzy innymi automatyzację zarządzania środowisk wirtualnych w oparciu o ustalone reguły polityki zarządzania.

Wśród firm popierających ten standard są: Dell, HP, IBM, Microsoft, VMware i XenSource (obecnie Citrix). Czas wprowadzania uwag i zmian do specyfikacji kończy się 30 września 2008 r. Po wniesieniu zmian specyfikacja wejdzie na drogę zatwierdzenia jej jako standardu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200