Standaryzacja UPS

Zasilacze awaryjne nowej generacji będą bez problemu obsługiwać każdy komputer platformy Windows

Zasilacze awaryjne nowej generacji będą bez problemu obsługiwać każdy komputer platformy Windows.

Gdy na rynku pojawi się Windows 98, producenci zasilaczy awaryjnych UPS staną przed wyzwaniem przystosowania urządzeń do współpracy z interfejsem USB, aby ułatwić zarządzanie i zapewnić standardową metodę kontroli pracujących w sieci komputerów. Windows 98 jest wyposażony w konsolę zarządzania poborem mocy, która współpracuje z interfejsem HID (Human Interface Device), obsługującym porty USB. Umożliwia to wprowadzenie nowych standardowych rozwiązań, dzięki którym dowolny komputer platformy Windows będzie można w typowy sposób zamykać w razie awarii zasilania. W momencie pojawienia się systemu NT 5.0, będzie można podobnie zabezpieczać serwery platformy NT. Współpracując z Microsoftem, producenci zasilaczy zamierzają dostosować je do technologii USB, realizując to zadanie w dwóch fazach - przystosowując istniejące urządzenia, a następnie wprowadzając systemy przeznaczone wyłącznie do komunikacji za pośrednictwem interfejsu USB.

Najpierw zostaną opracowane sterowniki konwertujące sygnały formatu RS-232, zgodne z firmowymi protokołami, na sygnały standardu USB. Umożliwi to komunikację ze sterownikiem opracowanym przez Microsoft, który wchodzi w skład interfejsu HID stanowiącego integralną część systemów Windows 98 i Windows NT 5.0. HID stawia przed komunikującymi się z nim protokołami określone wymagania. Jeśli nie zostaną one spełnione, to dołączone do komputera urządzenie nie będzie mogło być prawidłowo obsłużone.

Już w czerwcu br. APC (American Power Conversion) będzie oferować specjalny aplet, który po zainstalowaniu w systemie Windows 98 wykreuje nowe narzędzie, umieszczając je w okienku Panel Sterowania. Użytkownik będzie mógł wtedy zarządzać zasilaczami UPS, podobnie jak przy zarządzaniu akumulatorem notebooka. Po kliknięciu na nowej ikonie, umieszczonej w Panelu Sterowania, będzie więc można sprawdzać parametry pracy zasilacza (jak długo UPS może jeszcze podtrzymać napięcie lub kontrolować poziom napięć) i sterować procesem zamykania systemu. Aplikację można tak skonfigurować, że zanim UPS uruchomi procedurę zamykania systemu, to wcześniej automatycznie zamknie wskazane programy i wykona kopię zapasową określonych danych. Funkcje takie zwiększają bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego i zapewniają, że dane nie zostaną utracone, a programy po włączeniu napięcia będą pracować poprawnie.

APC zamierza też oferować zestaw składający się z kabla RS-232/USB i dysku CD-ROM zawierającego komplet niezbędnych sterowników. Ma on kosztować ok. 20 USD i będzie przeznaczony dla użytkowników, którzy zamierzają podłączyć standardowy zasilacz UPS, wyposażony w port szeregowy, do portu USB komputera.

W drugim etapie każdy zasilacz UPS będzie wyposażony w port USB. Specjaliści przewidują, że dzięki technologii USB i urządzeniom UPS nowej generacji zadanie zarządzania zasilaniem zostanie uproszczone do minimum. Większość produkowanych obecnie zasilaczy bazuje na firmowych rozwiązaniach. Każdy producent stosuje inną metodę zarządzania i różne protokoły. Z zasilaczami UPS kolejnej generacji nie będzie już takich problemów i będzie można zarządzać nimi poprzez korzystanie z usług zunifikowanego interfejsu.

Inni producenci UPS, tacy jak MGE i Tripp Lite, opracowują adaptery RS-232/USB i sterowniki do konwersji sygnałów RS-232 na USB, przystosowane do współpracy z komputerami platformy Windows 98 i Windows NT 5.0.

Z chwilą wprowadzenia na rynek systemu Windows NT 5.0, Tripp Lite zamierza udostępnić specjalne, współpracujące z Microsoft Management Console, narzędzie do nadzorowania pracy zasilaczy UPS. Firma ta oferuje sprzęt, który w razie awarii zasilania inicjuje procedurę archiwizacji otwartych programów i plików z danymi. Po ponownym wystartowaniu komputera program tworzy odpowiednie informacje, wskazując na zasoby, które należy przenieść z archiwum do systemu.

Bliższe informacje o systemach zasilania awaryjnego największych producentów dostępne są w Internecie na stronach firmowych pod adresami: American Power Conversion -http://www.apcc.com , MGE UPS Systems Ins. -http://www.mgeups.com i Tripp Lite Corp. -http://www.tripplite.com .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200