Standaryzacja 64-bitowego środowiska Unix

Grupa firm komputerowych z całego świata rozpoczęła współpracę nad stworzeniem specyfikacji 64-bitowego środowiska Unix.

Grupa firm komputerowych z całego świata rozpoczęła współpracę nad stworzeniem specyfikacji 64-bitowego środowiska Unix.

Przodujące firmy komputerowe, w tym producenci sprzętu o architekturze Intel, HP PA-RISC, Digital Alpha, PowerPC, MIPS, Sun SPARC+ uzgodnili kierunki prac nad opracowaniem standardu w dziedzinie interfejsów programów użytkowych (API) dla komputerów 64-bitowych pracujących w środowisku Unix. Szybki rozwój oprogramowania dla sprzętu 64-bitowego nie jest możliwy bez opracowania jednolitej specyfikacji interfejsów programów użytkowych dla 64-bitowego środowiska Unix oraz standardowych konwencji programistycznych, które zostałyby przyjęte przez twórców oprogramowania. Ponieważ dla tej klasy systemów nie istnieją jeszcze żadne obowiązujące standardy, firmy komputerowe mają okazję opracowania nowego, efektywnego i powszechnie przyjętego wzorca. Dotychczas producenci musieli produkować aplikacje przygotowane dla wielu wersji 32-bitowej architektury dostępnej w Unixie. Stworzenie jednego standardu ma zaowocować większą liczbą oprogramowania przeznaczonego dla środowisk unixowych.

Grupa firm zamierza oprzeć swą pracę na wielu popularnych interfejsach programów użytkowych (API) zgodnych z powszechnie przyjętymi standardami, wykorzystując do reprezentacji danych model programowania języka C. Efektem ma być stworzenie kompletnego środowiska dla aplikacji unixowych. Planowana specyfikacja 64-bitowego API dla systemu Unix uwzględni systemy: od superkomputerów poprzez serwery, stacje robocze po sprzęt sieciowy. Efektem obecnej inicjatywy ma być ujednolicenie unixowych interfejsów programów użytkowych i opracowanie pierwszej na świecie specyfikacji w zakresie systemów 64-bitowych. Wynik prac ma być zaprezentowany pod koniec br.

W ramach specyfikacji uwzględnione będą powszechnie przyjęte standardy, tj. XPG 4.2 (specyfikacja unixowa firmy X/Open), POSIX, SVID, CDE oraz X-Windows. Wszędzie, gdzie okaże się to konieczne do standardu będą włączone główne istniejące API, programy usługowe oraz interfejsy sieciowe, tak by zapewnić programom użytkowym dostęp do niezbędnych usług. Oparcie 64-bitowego standardu API na istniejących 32-bitowych interfejsach zapewni jego wsteczną zgodność z istniejącymi aplikacjami 32-bitowymi.

Przedstawiciel Digitala Bob Price stwierdził: "Największe korzyści wynikające ze stworzenia nowego standardu uzyskają użytkownicy. Digital już udostępnia wiele produktów opartych na 64-bitowej architekturze unixowej. Wiemy, że nasze podejście daje efekty, ale jesteśmy gotowi do wprowadzenia zmian, gdyby standary przemysłowe tego wymagały".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200