Standardy grafiki

Parametry stosowanych obecnie najczęściej typów kart wideo zebrano w poniższej tabeli.

Parametry stosowanych obecnie najczęściej typów kart wideo zebrano w poniższej tabeli.

Są one ułożone od najmniejszej do największej, możliwej do uzyskania na ekranie, rozdzielczości. Każdy z tych standardów pracować może w kilkunastu trybach, zależnie od ustawienia odpowiednich zwór i przełączników. I tak przykładowo standard VGA może pracować w 17 możliwych trybach, zawierając w nich wcześniej opracowane standardy CGA i EGA. W tabeli podano najczęściej używane tryby standardów. Niektóre karty wideo mogą dysponować większą ilością kolorów lub większą rozdzielczością, o ile posiadają większą ilość zainstalowanej pamięci. Te zależności pokazane są w naszej tabeli. Na przykład karta standardu oferująca rozdzielczość 1024x768, 16 kolorów i posiadająca 512 kB RAM może wyświetlać obrazy w 256 kolorach, o ile posiada 1024 kB pamięci RAM. Wszystkie karty wideo dysponujące rozdzielczością 1024x768 pracują w trybach interlaced lub non-interlaced. Przypomnijmy, że tryb interlaced polega na tym, iż wiązka elektronów bombardująca luminofor kineskopu "rysuje" obraz najpierw wzdłuż wyświetlanych linii parzystych a potem nieparzystych. Obraz jest więc tworzony w dwóch podejściach. Powoduje to na większości monitorów efekt migotania obrazu. W trybie non- interlaced wiązka elektronów "rysuje" obraz jednokrotnie. Monitory interlaced można więc stosować w miejscach gdzie korzystamy z monitora chwilowo, jak np. na lotnisku gdzie na godziny odlotu wyświetlane na monitorze patrzymy się przez chwilę. Tam gdzie patrzymy się na ekran przez kilkanaście minut lub więcej powinniśmy korzystać z monitora non- interlaced.

Zestawienie niektórych standardów grafiki:

Symbol standardu Rozdzielczość Kolory

CGA 320 x 200 4 640 x 200 mono

Hercules Mono 720 x 348 mono

EGA 640 x 350 16

VGA 640 x 480 16 320 x 200 256

Super VGA(256K) 800 x 600 16 Super VGA(512K) 800 x 600 256

IBM 8514/A(512K) 1024 x 768 int. 16 IBM 8514/A(1024K) 1024 x 768 int. 256 Inne 8514/A(512K) 1024 x 768 non-int. 16 Inne 8514/A(1024K) 1024 x 768 non-int. 256

XGA 1024 x 768 int. 256

TIGA(512K) 1024 x 768 non-int. 16 TIGA(1024K) 1024 x 768 non-int. 256


TOP 200