Standardy chipowe dla komunikacji mobilnej

Firma Arm Ltd. (projektant układów scalonych) oraz Nokia zawarły z porozumienie z wytwórcami układów półprzewodnikowych (STMicroelectronics NV oraz Texas Instruments) w sprawie utworzenia stowarzyszenia wspierającego standaryzację nowych chipów dla urządzeń komunikacji mobilnej.

Stowarzyszenie MIPI (Mobile Industry Processor Interface) powstało jako organizacja typu non–for–profit i ma pomóc dostawcom w szybszym wdrażaniu nowych produktów. Głównym celem stowarzyszenia jest praca nad stworzeniem oraz wypromowaniem otwartych standardów dla procesorów, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych stosowanych w terminalach mobilnych.

Jak twierdzą założyciele, MIPI będzie funkcjonować jako uzupełnienie dla już istniejących organizacji standaryzacyjnych (the Open Mobile Alliance oraz 3rd Generation Partnership Project).

Zobacz również: