Standardy 10 Gb/s za progiem?

Mimo intensywnych prac organizacji normalizacyjnych nad specyfikacją dotyczącą stosowania technologii 10-gigabitowego Ethernetu w sieciach opartych na okablowaniu miedzianym Twinax, finalna wersja projektu standardu IEEE 802.3ak znowu opóźnia się. Teraz grupa robocza Task Force IEEE 10GBase-CX4 zapowiada zakończenie prac w styczniu 2004 r.

Pierwsze formalne wyniki prac prowadzonych przez komitet IEEE 802.3, odnoszące się do standaryzacji technologii Ethernetu 10 Gb/s, przesunięto na początek 2004 r. Według wcześniejszych zapowiedzi, ukończenie prac nad projektem standardu 10GbE Twinax miało nastąpić w listopadzie tego roku. Niekończące się debaty nad szczegółami technicznymi projektu, uniemożliwiły przedstawienie standardu do zatwierdzenia przez komitet normalizacyjny IEEE w uzgodnionym terminie.

Nowy standard 10GBase-CX4 czyli IEEE 802.3ak, zapewnia ethernetowe transmisje z szybkością 10 Gb/s, z wykorzystaniem wszystkich czterech par współosiowego kabla Twinax, na dystansie nie przekraczającym 15-20 m. Rozwiązania 10GBase-CX4 będzie można stosować praktycznie do zewnętrznych połączeń między serwerami czy zespołami pamięciowymi, jedynie w lokalnym centrum przetwarzania. Projekt standardu IEEE 802.3ak jest pierwszym z opracowywanych przez komitet normalizacyjny propozycji 10 Gb/s, które przygotowują dwie niezależne grupy normalizacyjne IEEE do stosowania w okablowaniu miedzianym jako: 10Base-CX4 (Twinax) i 10GBase-T (skrętka UTP).

Okablowanie miedzianego Ethernetu 10 Gb/s będzie oparte na dwóch standardach: według projektu IEEE 802.3an dla nieekranowanej skrętki (UTP, 4 pary skrętek) bądź zgodnie z propozycją IEEE 802.3ak na miedzianym okablowaniu strukturalnym Twinax (kabel koncentryczny, cztery pary, 8 przewodów). Grupa IEEE Study Group, przemianowana później na Task Force (10Base-CX4), kończy właśnie prace nad prostszym rozwiązaniem okablowania w technologii Twinax, które pozwoli budować połączenia ethernetowe 10 Gb/s o maksymalnej długości 20 metrów. Druga grupa robocza IEEE Study Group (10GBase-T) zajmuje się nieekranowaną skrętką UTP, która ma zapewnić przepływność 10 Gb/s w zasięgu do 100 m, w zależności od kategorii okablowania strukturalnego: od 5E, 6, 7 i wyższych.

Propozycje standardów okablowania 10 Gb/s (Ethernet):

IEEE Task Force Twinax: 10GBase-CX4 (4 pary, koncentryk), standard IEEE 802.3ak, szybkość 10 Gb/s, maksymalna odległość 15-20 m, projekt styczeń 2004 r.

IEEE Study Group: 10GBase-T (4 skrętki UTP), standard IEEE 802.3an, projekt 2005 r.

a) Stały dystans: 100 m: 2,5 Gb/s (kategoria 5E), 5 Gb/s (kategoria 6), 10 Gb/s (kategoria 7);

b) Stała szybkość 10 Gb/s: 40-50 m (kategoria 5E), 50-70 m (kategoria 6), 100 m (kategoria 7).

Obydwa zespoły mają do pokonania problemy techniczne związane z zakłóceniami i przenikami generowanymi w kablu miedzianym. Powstają one podczas transmisji sygnałów informacyjnych przez okablowanie, z wymaganą dla takich przepływności częstotliwością sięgającą 625 MHz. Zakłócenia generowane przez poszczególne pary skrętek podczas tych transmisji powodują szumy, które z kolei wpływają na sygnały informacyjne przesyłane przez sąsiednie pary.

O ile do finalnej akceptacji standardu 802.3ak (Twinax) przez IEEE dojdzie prawdopodobnie w 2004 r., to przed zespołem opracowującym trudniejszy wariant 802.3an na skrętce UTP (10Gbase-T), jest jeszcze długa droga do końca. Obecnie zespół rozpatruje równolegle dwie aplikacje, istotnie różniące się między sobą sposobem podejścia. Jedna z nich stara się utrzymać szybkość przesyłania danych 10 Gb/s, kosztem skracania zasięgu sieci w niższych kategoriach okablowania. Druga natomiast zachowuje długość połączenia 100 m, kosztem obniżania szybkości w okablowaniach niższej kategorii (5E, 6, 7).

Obecnie wiadomo jedynie, że dopiero na początku 2004 r. zapadnie decyzja, która z wersji standardu 10GBase-T (skrętka UTP) zostanie skierowana do szczegółowych rozważań przez IEEE. Według specjalistów, od początku prac projektowych (draft) do etapu standaryzacji (specification) może upłynąć nawet dwa lata.

Nie czekając na wyniki standaryzacji 10 Gb/s w okablowaniu miedzianym kategorii 5E, 6, 7 i wyższych, amerykańskie stowarzyszenie IEEE powołało grupę studyjną, mającą sprawdzić możliwość szybkiego wdrożenia technologii 10GbE w okablowaniu miedzianym czystej kategorii 5. Według przewidywań, początkowy koszt wyposażenia okablowania 10GbE w miedzi, będzie jedynie 8-10 razy większy od dotychczasowego rozwiązania miedzianego dla sieci 1GbE. Za kilka lat koszty te powinny kilkakrotnie spaść, nie przekraczając 2-3 krotnie kosztów wyposażenia gigabitowego Ethernetu, a szybkość będzie 10-krotnie większa. Warto więc o to walczyć.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200