Standard transmitowania obrazów HDTV drogą radiową

Czterech czołowych producentów telewizorów powołało do życia razem z innymi, mniejszymi firmami grupę roboczą o nazwie WirelessHD Special Interest Group, która opracuje standard dla radiowych połączeń obsługujących domowe urządzenia elektroniczne, w tym HDTV.

W skład grupy wchodzą takie firmy, jak Samsung, Sony, LG Electronics i Matsushita (Panasonic). WirelessHD Special Interest Group chce opracować propozycję standardu w pierwszej połowie 2007 r. i ma nadzieję, że wkrótce potem zostanie on ratyfikowany, wygrywając ostatecznie rywalizację w tym środowisku z takimi technologiami, jak Wi-Fi czy UWB. Oznacza to, że pierwsze produkty zgodne z nowym standardem mogą pojawić się na rynku w 2008 r.

Urządzenia zgodne ze standardem WirelessHD będą transmitować dane z gigabitowymi szybkościami (na początek 2 do 5 Gb/s, a następnie nawet do 20 Gb/s)w paśmie częstotliwości ok. 60 GHz. Pasmo to ma swoje zalety, ale również wady. Jedną z wad jest to, że sygnały transmitowane w paśmie częstotliwości 60 GHz (w przeciwieństwie do sygnałów transmitowanych w pasmach o niższych częstotliwościach) są bardzo czułe na zakłócenia i odbiornik powinien się znajdować w polu widzenia nadajnika. Jest to trudne w przypadku zastosowań domowych, gdzie mieszkańcy przemieszczają się z miejsca na miejsce. Dlatego standard przewiduje stosowanie technologii tzw. inteligentnych anten oraz mechanizmów korygujących błędy, dzięki którym jakość przesyłanych obrazów nie ulega degradacji.

Zobacz również:

Standard pozwoli przesyłać obrazy (High Definition TV) na odległość kilku metrów. Przyjęto założenie,że w jednym pomieszczeniu będzie można budować dwa połączenia bezprzewodowe (wykorzystywane do transmitowania danych HDTV w trybie 1080p), które nie zakłócają się wzajemnie. Tryb 1080p oznacza, że rozdzielczość obrazu HDTV wynosi 1080 linii w pionie ("p" oznacza, że jest to obraz bez przeplotu).


TOP 200