Standard dwóch gigantów

DEN umożliwi zarządzanie urządzeniami sieciowymi z poziomu usług katalogowych.

DEN umożliwi zarządzanie urządzeniami sieciowymi z poziomu usług katalogowych.

Microsoft i Cisco złożyły komitetowi normalizacyjnemu Desktop Management Task Force (DMTF) propozycję nowej specyfikacji o nazwie Directory Enabled Networks (DEN). Jest ona wynikiem porozumienia zawartego między obydwoma firmami we wrześniu ub.r., zakładającego opracowanie metody integracji usług katalogowych z urządzeniami sieciowymi.

Dzięki DEN administratorzy będą mogli w pełni zarządzać pracą urządzeń sieciowych poprzez usługi katalogowe, w tym np. określać, jakie pasmo i usługi sieciowe będą dostępne dla określonych użytkowników oraz jaki priorytet będzie miał generowany przez nich ruch sieciowy. Informacje te będą rozprowadzane za pomocą protokołu LDAP 3 do urządzeń sieciowych tak, by mogły one egzekwować ustalone przez administratora zasady przesyłania informacji.

Chociaż idea integracji obsługi urządzeń sieciowych w ramach usług katalogowych jest interesująca zarówno z punktu widzenia klientów, jak i dostawców takich rozwiązań, to budzi ona już na obecnym etapie wiele wątpliwości. Specyfikację DEN opracowały wyłącznie firmy Microsoft i Cisco - przystosowana jest więc tylko do pracy z usługami katalogowymi Active Directory, które znajdą się w Windows NT 5.0, oraz sprzętem sieciowym Cisco. Aby rozwiązanie to było w pełni przydatne, konieczne jest rozszerzenie propozycji standardu, tak by był on w pełni zgodny z innymi usługami katalogowymi (np. NDS) i zapewniał możliwość obsługi większej liczby urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych.

Wątpliwości budzi także przekazanie specyfikacji DEN do rozpatrzenia i zatwierdzenia do komitetu DMTF. Według analityków, w przypadku takiej specyfikacji lepszy jest Internet Engineering Task Force (IETF). IETF jest bowiem bardziej otwarty na uwagi z zewnątrz i szybciej wprowadza proponowane poprawki do zatwierdzanej specyfikacji.

Źródła zbliżone do Microsoftu informują, że firma zdecydowała się przekazać DEN do zatwierdzenia przez komitet DMTF, ponieważ specyfikacja ta jest rozszerzeniem standardu Common Information Model (CIM), również zatwierdzanego przez DMTF.

Nie jest jeszcze znana nawet przybliżona data zatwierdzenia propozycji specyfikacji DEN.


TOP 200