Standard JPEG dla Windows

Dwudziestu producentów sprzętu i oprogramowania multimedialnego uzgodniło w lipcu br., że obowiązującym standardem map bitowych i upakowanych danych wizyjnych dla Windows będzie standard JPEG (Joint Photographic Expert Group).

Dwudziestu producentów sprzętu i oprogramowania multimedialnego uzgodniło w lipcu br., że obowiązującym standardem map bitowych i upakowanych danych wizyjnych dla Windows będzie standard JPEG (Joint Photographic Expert Group).

Obrazy statyczne w Windows będą zapisywane jako niezależne od urządzenia mapy bitowe DIP (Device Independent Bitmap), zaś sekwencje wizyjne dla Video for Windows jako pliki z przeplotem audio/wideo AVI (Audio Video Interleave). Producenci podejmujący te ustalenia to m.in.: AMDRIX Software, C-Cube Microsystems, Cirrus Logic, Creative Labs, Intel Corp., LSI Logic Corp., Microsoft Corp., Motorola, Texas Instruments, Truevision, Zoran.


TOP 200