Standard G.SHDSL

G.SHDSL jest nowym międzynarodowym standardem dla dwuprzewodowej linii DSL o wysokiej szybkości (high-speed DSL). Standard G.SHDSL został zdefiniowany przez ITU-T jako G.991.2.

G.SHDSL jest nowym międzynarodowym standardem dla dwuprzewodowej linii DSL o wysokiej szybkości (high-speed DSL). Standard G.SHDSL został zdefiniowany przez ITU-T jako G.991.2.

Standard G.SHDSL

Jak to działa

W odróżnieniu od asymetrycznego DSL - który był zaprojektowany dla aplikacji wymagających szerszego pasma w kierunku abonenta (downstream), do mieszkań, niż w kierunku sieci (upstream), do Internetu - standard G.SHDSL jest symetryczny i oferuje pasmo 2,3 Mb/s w obu kierunkach. Dzięki tej własności G.SHDSL lepiej nadaje się do aplikacji biznesowych, wymagających wydajnego pasma w obu kierunkach.

Standard G.SHDSL oferuje na istniejących łączach miedzianych zwiększenie szybkości transmisji danych, powiększenie zasięgu i zmniejszenie zakłóceń.

W Stanach Zjednoczonych linie dostępowe dla aplikacji biznesowych pracują w standardzie T-1 o przepływności 1,544 Mb/s. Technologia T-1, z kodowaniem Alternate Mark Inversion/Bipolar 8 Zero Substitution (AMI/B8ZS), ma ograniczony zasięg i dlatego wymaga stosowania regeneratorów sygnału zlokalizowanych w odległościach: pierwszy 1 km od centrali i następne co 2 km. Niezbędne przy dostarczaniu usług T-1 regeneratory są drogie; kosztowna jest ich instalacja i konserwacja.

Do komunikacji technologia HDSL stosuje nowy, wykorzystywany w ISDN system modulacji 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary). Skutkuje to zwiększeniem zasięgu do 3 km bez potrzeby stosowania regeneratorów. Dlatego, by wyeliminować potrzebę instalowania jednego a nawet dwu regeneratorów, towarzystwa telekomunikacyjne w USA szybko przechodzą na HDSL.

Poza Stanami Zjednoczonymi są obsługiwane przez E-1 z szybkością 2,048 Mb/s. Choć w Europie, gdzie klienci biznesowi są z reguły usytuowani w zasięgu central telefonicznych, nie obserwuje się szybkiego przechodzenia na HDSL, to jednak Europa, podobnie jak reszta świata, chce wykorzystać zalety, jakie przynosi technologia DSL. Usankcjonowano więc (przez ITU) specyfikację G.SHDSL w celu zwiększenia pasma przy redukcji zakłóceń.

Następujące czynniki przemawiają za standardem G.SHDSL:

  • Standaryzacja. Aplikacje biznesowe wymagają cyfrowych usług transportowych o podwyższonych szybkościach. Technologii HDSL nie przyjęto jako standardu międzynarodowego. Symetryczny DSL - wprowadzony jako usługa DSL dla biznesu pod koniec lat 90. - nigdy nie uzyskał statusu standardu i ze względu na brak kompatybilności widma kolidował z usługami ADSL. Ze względu na status standardu międzynarodowego G.SHDSL można wykorzystać w Internecie i w infrastrukturze T-1/E-1.

  • Zwiększenie szybkość transmisji danych. Standard G.SHDSL zapewnia na parze przewodów szybkość 2,3 Mb/s i na dwóch parach przewodów 4,6 Mb/s. HDSL w fazie początkowej zapewniał 1,544 Mb/s na czterech przewodach. Standard G.SHDSL oferuje, biorąc z grubsza, trzy razy większą szybkość, gdy porównujemy go z nowszymi usługami HDSL2 i HDSL4 (1,544 Mb/s na dwu lub czterech przewodach), zapewniając znacznie szersze pasmo.

  • Zwiększenie zasięgu. Standard G.SHDSL zapewnia, w porównaniu z HDSL, zwiększenie zasięgu od 20 do 30 proc. przy tych samych szybkościach transmisji danych. Ponadto, przy użyciu technologii multilinku (czteroprzewodowej, Inverse Multiplexing dla ATM i stałych połączeń wirtualnych PVC), zasięg G.SHDSL jest przeszło dwukrotnie większy od HDSL.

  • Kompatybilność widmowa. Standard G.SHDSL jest spektralnie kompatybilny z ADSL, prawie nie powodując zakłóceń lub przesłuchów pomiędzy kablami. Stąd usługi G.SHDSL można mieszać z ADSL w tych samych kablach bez znaczącej interferencji.
W najbliższym czasie zarówno w USA, jak i w Europie, będziemy obserwować coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań opartych na standardzie G.SHDSL. Będą one zorientowane na małe i średnie firmy, którym oferować będzie można szybszą transmisję po niższych kosztach.


TOP 200