Standard ADSL2 zwiększa przepływność i zasięg cyfrowych linii abonenckich

ADSL2 to nowa rodzina standardów ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), opisujących asymetryczne cyfrowe linie abonenckie. Standardy ADSL2 G.992.3 i G.992.4, zaaprobowane ostatnio przez International Telecommunication Union, zwiększają przepływność cyfrowych linii abonenckich i oferują wiele nowych rozwiązań, takich jak możliwość diagnozowania pracy połączenia, dynamiczne sterowanie przepływnością połączenia czy też energooszczędny tryb pracy standby.

ADSL2 to nowa rodzina standardów ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), opisujących asymetryczne cyfrowe linie abonenckie. Standardy ADSL2 G.992.3 i G.992.4, zaaprobowane ostatnio przez International Telecommunication Union, zwiększają przepływność cyfrowych linii abonenckich i oferują wiele nowych rozwiązań, takich jak możliwość diagnozowania pracy połączenia, dynamiczne sterowanie przepływnością połączenia czy też energooszczędny tryb pracy standby.

Trwają też prace nad innym standardem, noszącym nazwę ADSL2+ (G.992.5), który zwiększa przepływność połączenia ADSL (w kierunku do abonenta) do 25 Mb/s. ITU oczekuje, że standard ten zostanie zaakceptowany lada moment.

Standard ADSL2 ma ułatwić przesyłanie przez połączenia ADSL danych multimedialnych. Rozwiązania ADSL2 i ADSL2+ są w stu procentach zgodne z rozwiązaniami standardu ADSL, dzięki czemu dostawcy usług sieciowych mogą bez większych kłopotów poszerzać listę usług.

Oto najważniejsze usprawnienia wprowadzone do standardów ADSL2 i ADSL2+:

Większy zasięg i przepływność połączeń ADSL - dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie kodowania danych i algorytmów przetwarzających sygnały. W łączu ADSL2 można przesyłać dane w kierunku do abonenta z szybkością ponad 12 Mb/s (zwykłe ADSL to od 8 do 10 Mb/s). Jeśli chodzi o zasięg, połączenie ADSL2 może mieć długość o 200 metrów większą.

Diagnostyka - możliwość monitorowania jakości połączenia w czasie rzeczywistym (badanie poziomów sygnałów i szumów po obu stronach), co pozwala szybko ocenić jego stan i możliwości techniczne. Dostawcy usług sieciowych mogą używać informacji zebranych przez narzędzia diagnostyczne do monitorowania jakości połączeń ADSL, wcześniej reagując na awarie. Narzędzia takie pozwalają też ocenić, czy użytkownicy wykorzystują w pełni przepływności oferowane przez połączenia ADSL.

Sterowanie kanałami - standard ADSL2 pozwala sterować kanałami, wykorzystując mechanizmy technologii CVoDSL (Channelized Voice over DSL). Pozwala to w sposób transparentny przesyłać głos przez połączenia DSL w trybie TDM (Time Division Multiplexing - multipleksowanie z podziałem czasu). CVoDSL transportuje głos w ramach warstwy fizycznej, dzięki czemu są świadczone jednocześnie usługi telefoniczne (POTS - Plain Old Telephone Service) oraz szybki dostęp do Internetu.

Energooszczędne tryby pracy - nowe opcje zarządzające trybami pracy pozwalają zmniejszyć pobór mocy przez urządzenia ADSL, gwarantując jednocześnie, że połączenie jest w każdej chwili gotowe do pracy.

Możliwość budowania wysoko wydajnych połączeń - nowe standardy obsługują technologię multipleksowania zwrotnego IMA (Inverse Multiplexing over ATM), opracowaną przez ATM Forum do stosowania w tradycyjnych sieciach ATM. Posługując się technologią IMA, chipsety ADSL2 mogą wiązać logicznie kilka par miedzianych kabli w ramach jednego połączenia ADSL. Rozwiązanie takie powoduje, że połączenia oparte na okablowaniu miedzianym oferuje przepływności dorównujące przepływnościom w połączeniach światłowodowych.

Lepsza zgodność - dzięki usprawnieniu inicjowania modemów, połączenia ADSL pracują efektywniej, co jest szczególnie ważne w wypadku podłączania do systemu transceiverów produkowanych przez różnych dostawców układów scalonych.

Szybsze uruchamianie połączenia - tryb szybkiego uruchamiania połączenia powoduje, że czas potrzebny na zainicjowanie pracy połączenia skrócono z 10 do mniej niż 3 sekund.

Tryb all-digital (wszystko cyfrowo) - dodatkowy tryb pozwalający transmitować dane w ramach tej części połączenia, które jest używane przez linię telefoniczną POTS. Pozwala to zwiększyć przepływność połączenia (w kierunku abonent-centrala) o dodatkowe 256 kb/s.

Usługi pakietowe - przez połączenia ADSL2 można transportować usługi świadczone przez sieci pakietowe (takie jak Ethernet).

ADSL2+ - standard ten podwaja maksymalną częstotliwość używaną do transmitowania danych w kierunku do abonenta (z 1,1 MHz do 2,2 MHz). Pozwala to zwiększyć przepływność połączenia ASDSL w kierunku do abonenta do 25 Mb/s (przy zasięgu do 1500 metrów).

Sprzęt obsługujący standardy ADSL2 i ADSL2+ powinien wejść na rynek jeszcze w 2003 roku, co zwiększy na pewno zainteresowanie użytkowników połączeniami ADSL.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200