Standard 802.21

IEEE powołuje nową grupę roboczą, która określi metody, w jaki sposób heterogeniczne sieci oparte na specyfikacjach 802, również te obsługujące mobilnych użytkowników, będą wymieniać między sobą bez zakłóceń dane.

Jak poinformował David Johnston inżynier pracujący w Intelu, stojący na czele nowego grupy roboczej 802.21, zacznie ona oficjalną działalność w marcu 2004 roku. Podstawowe cele grupy to: opracowanie mechanizmów, dzięki którym klienci będą mogli automatycznie wybierać najlepsze ścieżki dostępu do stacji docelowej, oraz mechanizmów przełączających mobilnych klientów między sieciami, wtedy gdy zmieniają swoją fizyczną lokalizację.

Zagadnienia te nabierają wagi, ponieważ sieci bezprzewodowe obsługują coraz większą liczbę aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym, takich jak: przesyłanie głosu i danych wideo, konferencje czy zdalne monitorowanie systemów. A są to aplikacje, które muszą pracować w sposób ciągły i nie tolerują żadnych przerw w łączności, co ma niejednokrotnie miejsce wtedy, gdy mobilny użytkownik przemieszcza się między sieciami czy punktami dostępu.

Zobacz również:

Nowy standard powinien określić, jak dane powinny być przełączane między różnymi sieciami 802 (a każda może być oparta na innym mechanizmie dostępu do medium; chodzi o podwarstwę MAC), tak, aby proces przełączania, realizowany w warstwie 3, przebiegał płynnie i bez zakłóceń.

Zagadnienie to jest szczególnie ważne w takich sieciach, jak: bezprzewodowe sieci LAN 802.11a/b/g, sieci oparte na standardzie 802.16e (nowa technologia - rozszerzenie standardu 802.16a - zapewniająca mobilnym użytkownikom szerokopasmowy dostęp do Internetu) i konwencjonalne sieci kablowe Ethernet 802.3. Stosowany dzisiaj protokół Mobile IP, obsługujący mobilnych użytkowników, pracuje zawodnie nie spełnia wymogów aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Mobile IP nie ma dostępu do informacji generowanych w warstwie drugiej modelu OSI. Protokół 802.21 rozwiąże te problemy.

Przewiduje się, że prace na standardem 802.21 potrwają od roku (wersja optymistyczna) do trzech lat.


TOP 200