Standard 100Base-SX ułatwia przejście do sieci światłowodowych

Ethernet wciąż jest najpopularniejszym protokołem sieci LAN. Administratorzy, którzy nadal wykorzystują sieci z protokołem 10Base-FL, poszukują prostej i efektywnej strategii unowocześniania sieci, spełniającej oczekiwania użytkowników odnośnie zwiększenia szybkości. Proponowany standard 100Base-SX pozwoli im znaleźć tę strategię.

Ethernet wciąż jest najpopularniejszym protokołem sieci LAN. Administratorzy, którzy nadal wykorzystują sieci z protokołem 10Base-FL, poszukują prostej i efektywnej strategii unowocześniania sieci, spełniającej oczekiwania użytkowników odnośnie zwiększenia szybkości. Proponowany standard 100Base-SX pozwoli im znaleźć tę strategię.

Standard 100Base-SX ułatwia przejście do sieci światłowodowych

Tworzenie pasma dzięki standardowi 100Base-SX

Chociaż światłowód stał się powszechnym medium w sieciach szkieletowych, to w przypadku łączenia desktopów sytuacja nie jest tak jasna. Można wymienić trzy główne przeszkody, na jakie mogą natrafić administratorzy sieci zamierzający przejść na technikę Fast Ethernet:

Standardy 10Base-FL i 100Base-FX wykorzystują niekompatybilne długości fal optycznych, odpowiednio 850 nm i 1300 nm.

Ponieważ standardy10Base-FL i 100Base-FX są niekompatybilne, to dla systemów optycznych nie opracowano procedury autonegocjacji.

Początkowy koszt wdrożenia sieci opartej na światłowodzie wielomodowym jest wyższy od kosztu sieci z medium miedzianym.

Różnica pomiędzy kosztami staje się jednak coraz mniejsza, tanieje bowiem zarówno elektronika optyczna, jak i złączki nowej generacji. Ponadto dla światłowodu problem kompatybilności długości fal i zapewnienie techniki autonegocjacji rozwiązuje standard 100Base-SX.

W czasie prac nad obecnie obowiązującymi standardami światłowody były sporadycznie wykorzystywane do łączenia komputerów typu desktop. Jednak gdy wymagania na szybkość transmisji wzrosły, okazało się, że sieci z nośnikiem miedzianym są zbyt wolne. Jedyną szansą dla bardzo szybkich sieci stały się światłowody.

Rozpoznaniem problemów przejścia ze standardu Ethernet na Fast Ethernet dla sieci światłowodowych zajęła się grupa członków stowarzyszenia TIA (Telecommunications Industry Association).

W rezultacie opracowano standard 100Base-SX, zaspokajający potrzeby użytkowników, którym zależy na wykorzystaniu zalet światłowodu i przyszłych zabezpieczeń zapewnianych przez sieci oparte na tym standardzie.

Proponowany standard 100Base-SX wymaga urządzeń optycznych pracujących z falą o długości 850 nm, charakteryzujących się kompatybilnością ze standardem 10Base-FL i przystępną ceną. Proponowany standard zapewni użytkownikom światłowodów przejście na szybkości Fast Ethernet i zainstalowanie infrastruktury, która w przyszłości będzie mogła być wykorzystana dla sieci Gigabit Ethernet.

Standard 100Base-SX przewiduje:

Możliwość pracy w trybie pełnego dupleksu z interfejsem FDDI na światłowodzie wielomodowym 62,5/125 mm o długości co najmniej 300m.

Współdziałanie z instalacją opartą na standardzie 10Base-FL.

Niski koszt elektroniki - cena urządzeń używanych dla sieci 100Base-SX jest porównywalna z cenami dla 10Base-FL.

Niezależność od złączek - można zastosować dowolną złączkę spełniającą wymagania specyfikacji. Jednak należy się liczyć z tym, że w urządzeniach 100Base-SX będzie używana powszechnie nowa generacja małych złączek światłowodowych.

Techniki komunikacyjne wymienione w propozycji standardu są przeznaczone do autonegocjacji pomiędzy systemami 10Base-FL a 100Base?SX, równocześnie oferując wykrywanie urządzeń nie negocjujących.

Wymaganie zapewnienia długości łącza minimum 300 m (w przeciwieństwie do 100 m dla medium miedzianego) pozwala projektantom na użycie scentralizowanego systemu kabli światłowodowych, umożliwiającego podłączenie urządzeń w pomieszczeniach, w których dotąd nie było to możliwe. Pozwala to również na scentralizowanie hubów i przełączników, co prowadzi do zmniejszenia kosztu sieci i uproszczenia procedur administrowania.

Dzięki zainstalowaniu wielomodowych światłowodów użytkownicy będą mogli w przyszłości unowocześnić swoje sieci bez konieczności wymiany okablowania. W perspektywie długoterminowej zmniejszy to koszt sieci.

Ponad 25 firm połączyło swoje wysiłki, by promować standard 100Base-SX.

Kilka z nich już wprowadziło na rynek produkty (co prawda zgodne tylko z roboczymi wersjami standardu). Współdziałanie tych urządzeń zademonstrowano na ubiegłorocznej konferencji NetWorld+Interop w Atlancie.

Z końcem lutego 1999 komitet TIA zakończył pierwsze głosowanie nad propozycją standardu 100Base-SX (SP-4630).Obecnie nie należy spodziewać się poważnych zmian technicznych w propozycji tego standardu. Komitet TIA przewidywał rozesłanie projektu standardu do drugiego głosowania, by doprowadzić do jego ratyfikacji z końcem ubiegłego roku.

Szczegółowe informacje na temat standardu 100Base-SX można znaleźć na stronie www.fols.org.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200