Stan cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach i gospodarce. Nowy raport PFR

Analiza przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju, "Kondycja cyfrowa polskich firm i gospodarki", dostarcza szczegółowych informacji na temat stopnia cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach.

Co z cyfryzacją w Polsce? / Fot. Coffeemill, Shutterstock.com

Co z cyfryzacją w Polsce? / Fot. Coffeemill, Shutterstock.com

Podstawą do analizy stanu polskich przedsiębiorstw jest wskaźnik intensywności cyfrowej (Digital Intensity Index, DII), który ocenia firmy pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych. W 2023 r. jedynie 21,2% polskich przedsiębiorstw osiągnęło wysoki lub bardzo wysoki poziom w tym wskaźniku, co umieszcza Polskę na 21. pozycji w rankingu krajów Unii Europejskiej. Dla porównania, w Finlandii ten wskaźnik osiąga 51,9%, a w Holandii wynosi 47,6%.

Raport również przytacza dane z DESI (Digital Economy and Society Index) za 2022 rok. Jak Polska wypada na tle średniej UE? Oto ważne wnioski:

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji: 3,7% polskich firm (w UE 8,0%)
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data): 8,5% polskich firm (w UE 14,2%)
 • Wykorzystanie e-faktur: 13,2% polskich firm (w UE 32,2%)
 • Usługi chmurowe: 19,2% polskich firm (w UE 34,0%)

Polski Fundusz Rozwoju opracował ponadto Test Dojrzałości Cyfrowej (TDC), który przeprowadzono wśród prawie 500 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Rezultaty wykazały, że 73% z nich to firmy o tradycyjnym podejściu, 16% jest rozwiniętych cyfrowo, a tylko 4% uznano za innowacyjne.

Zobacz również:

 • Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia Kluby Rozwoju Cyfrowego
 • Polska w czołówce państw, które odniosą największe korzyści z wdrażania technologii AI

Polskie firmy wymagają wsparcia

Dalsze wyniki dowodzą, że polscy przedsiębiorcy pilnie potrzebują wsparcia cyfrowego na różnych płaszczyznach. Zaledwie 12% firm bada potrzeby swoich klientów, 19% ma "jakąś strategię, plan lub wizję cyfryzacji". Tylko 33% korzysta z narzędzi cyfrowych do automatyzacji prostych czynności.

Główne bariery w cyfryzacji polskich firm to wysokie koszty implementacji technologii, brak wiedzy o dostępnych narzędziach oraz niedobór umiejętności cyfrowych wśród pracowników. Te przeszkody ograniczają rozwój przedsiębiorstw oraz ich zdolność konkurencji na rynku globalnym.

Rekomendacje dla przedsiębiorstw

Raport podkreśla konieczność rozwoju w określonych obszarach dla zwiększenia konkurencyjności firm:

 • Strategia cyfryzacji — wdrożenie i rozwijanie strategii cyfrowej
 • Umiejętności cyfrowe — inwestycje w rozwój kompetencji cyfrowych pracowników
 • Innowacyjność — promowanie tworzenia i wdrażania innowacji
 • Cyfrowe produkty i usługi — rozbudowa oferty o produkty cyfrowe
 • Narzędzia cyfrowe — implementacja nowoczesnych narzędzi wspomagających automatyzację
 • Zarządzanie danymi — ulepszanie zarządzania i analizy danych
 • Infrastruktura ICT — modernizacja infrastruktury informatycznej
 • Cyberbezpieczeństwo — wzmocnienie zabezpieczeń cyfrowych
 • Komunikacja z klientem — poprawa kanałów komunikacji z klientami

Program Cyfrowa Wyprawka dla Firm zapewnia narzędzia takie jak Test Dojrzałości Cyfrowej, interaktywną wyszukiwarkę narzędzi cyfrowych, szkolenia, warsztaty czy dostęp do ekspertów, oferując przedsiębiorcom nowe możliwości w cyfryzacji.

"Przed polskimi firmami stoi ogromny potencjał, ale jego pełne wykorzystanie wymaga inwestycji w nowoczesne technologie i rozwijanie kompetencji cyfrowych" — czytamy w opracowaniu PFR.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200