Stan automatyzacji sieci w przedsiębiorstwach

Firma analityczna EMA (Enterprise Management Associates) i Infoblox, producent rozwiązań automatyzujących proces monitorowania i zarządzania infrastrukturami sieciowymi, opublikowały raport "Network Automation 2011" omawiający sposoby i stopień wykorzystania przez przedsiębiorstwa tego rodzaju narzędzi.

Badania objęły ponad 100 firm zatrudniających co najmniej 1000 pracowników. Około 80% firm odpowiedziało, że używa (albo jest w trakcie wdrażania) narzędzi automatyzujących proces zarządzania sieciami, należących do takich grup, jak: DNS (Domain Name Resolution), IPAM (IP Address Management) czy NCCM (Network Change and Configuration Management).

W firmach, które wdrożyły częściowo takie technologie, 16-30% codziennych zadań administracyjnych jest realizowana automatycznie. Tam, gdzie całościowo postawiono na automatyzację, procent ten waha się od 31 do 50%.

Zobacz również:

  • Wartość dodana dla HR w nowej skali

Dwie trzecie firm oczekuje, że w tym roku liczba adresów IP wzrośnie w ich systemach IT 1-25%, a w 16 proc. przedsiębiorstw wzrost szacowany jest na 26-50%. Głównie z powodu konsolidowania serwerów i konieczności konfigurowania dużej liczby wirtualnych maszyn. Infoblox twierdzi, że ma w ofercie narzędzie, które może sprostać temu wyzwaniu. To oprogramowanie IPAM Insight, które zarządza adresami IP i oferuje funkcje zaprojektowane z myślą o zwirtualizowanych środowiskach pracy.

Analiza wyników badań wskazuje na to, że firmy stosujące takie narzędzia i odnotowujące średnio 5-6 błędnych decyzji, za które odpowiada administrator (np. wpisując złe polecenie czy parametr ręcznie), powinny udoskonalić system zarządzania siecią i wdrożyć narzędzia realizujące te zadania automatycznie.

W Polsce dystrybutorem produktów firmy Infoblox (takich jak IPAM Insight) jest Clico.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200