Stalexport sprzeda akcje Polkomtela

Stalexport zamierza sprzedać 5,5% posiadanych akcji Polkomtel SA - operatora sieci Plus GSM. W tym celu Stalexport zawarł przedwstępną umowę z AirTouch Communications, który ma już 19,25% akcji polskiej spółki. Wartość transakcji oszacowano na 145 mln USD.

Stalexport zamierza sprzedać 5,5% posiadanych akcji Polkomtel SA - operatora sieci Plus GSM. W tym celu Stalexport zawarł przedwstępną umowę z AirTouch Communications, który ma już 19,25% akcji polskiej spółki. Wartość transakcji oszacowano na 145 mln USD.

Zgodnie ze statutem Polkomtelu - prawo pierwokupu przysługuje pozostałym akcjonariuszom, wobec tego Stalexport złoży im ofertę kupna na warunkach ustalonych w umowie z AirTouch (ok. 175,8 USD za akcję). Jednym z chętnych jest KGHM Polska Miedź SA.