Stabilnie do przodu

W ubiegłym roku do grona użytkowników oprogramowania firmy Macrologic dołączyło 80 nowych firm. Grupa kapitałowa, zorientowana na sektor MSP, rośnie w siłę.

Na chwilę obecną firmie Macrologic podlega sześć spółek. Znamienny jest fakt, że wszystkie posiadają w swojej ofercie usługi doradcze. Dobrze obrazuje to strategię Macrologic. Strategię zakładającą konsekwentny rozwój oferowanego oprogramowania, wsparty komplementarnymi usługami doradczymi. Przedstawiciele firmy Macrologic podkreślają, że ubiegłoroczne wyniki finansowe są dobre. "Po raz kolejny okazało się, że sektor MSP oraz dobrze zdywersyfikowany portfel klientów zapewnia naszej spółce stabilny wzrost przychodów. Cieszy nas fakt, że nowe sprzedaże są w coraz większej części projektami złożonymi, w których duża część przychodu pochodzi z usług doradczych" - mówi Patrycja Ptaszek-Strączyńska, członek zarządu Macrologic SA. Skonsolidowany zysk netto firmy Macrologic za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku wyniósł ok. 4,8 mln zł wobec 3,2 mln zł za analogiczny okres 2008 roku. W zeszłym roku do grona klientów Macrologic w segmencie dołączyło 80 nowych firm. Podpisano 109 kontraktów związanych z modernizacją uruchomionych wcześniej instalacji. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa spółki, takie wyniki są dowodem skuteczności przyjętej strategii rynkowej Grupy Macrologic. Zakłada ona m.in. ukierunkowanie na potrzeby firm sektora MSP.

Koszty, kadry i produkcja

"Spodziewamy się wzrostu zainteresowania rozwiązaniami pomagającymi zwiększyć efektywność zarządzania i elastyczność organizacji oraz przyczyniającymi się do generowania oszczędności, a w efekcie pozwalającymi obniżyć negatywne skutki każdego spowolnienia gospodarczego" - mówi Patrycja Ptaszek-Strączyńska, członek zarządu Macrologic SA.

Według przedstawicieli firmy Macrologic, w zeszłym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania umożliwiające zmniejszenie kosztów operacyjnych i podniesienie efektywności organizacji. "Miniony rok upłynął pod znakiem zarządzania kosztami, obszarem HR i produkcją" - mówi Patrycja Ptaszek-Strączyńska. Duże zainteresowanie wzbudzały również rozwiązania z zakresu controllingu finansowego oraz obszaru finansowego. Dostrzegalny był również zwiększony popyt na systemy informacji znesowej. Cechą charakterystyczną ubiegłorocznej sprzedaży była też duża kompleksowość kontraktów realizowanych u dużych klientów. Projekty wdrożeniowe obejmowały bowiem szeroki zakres funkcjonalności systemu Xpertis oraz innych aplikacji. Dodatkiem były usługi doradcze. "Uważamy, że w sytuacji rynkowej, z jaką zetknęliśmy się w 2009 roku, prócz ugruntowanej pozycji i nastawienia na długofalową współpracę, bardzo mocną cechą naszej oferty było sprawne połączenie możliwości obiegu i zarządzania informacją w systemie ERP" - mówi Patrycja Ptaszek-Strączyńska.


TOP 200