Stabilnie, ale w górę

Unified Communications nie zajmuje czołowych pozycji na liście najgorętszych technologii lub najważniejszych zakupów informatycznych. Swoją popularność buduje stopniowo.

Według badania przeprowadzonego przez Nemertes Research na próbie 120 przedsiębiorstw tylko 16% wyraziło zdecydowany brak zainteresowania technologiami Unified Communications. Ponad jedna trzecia rozpoczyna dopiero projekt wdrożenia. Możliwości tej technologii w ograniczonym zakresie i na ograniczonej liczbie użytkowników sprawdza 28% badanych firm. Strategię Unified Communications opracowało i wdraża 19% zapytanych przedsiębiorstw. Zmianie ulegają również biznesowe pobudki - przed laty było to tylko obniżanie kosztów. W ubiegłym roku przepytani przez Gartnera użytkownicy wskazali przede wszystkim poprawę współpracy personelu, jego wydajności oraz ułatwioną łączność pomiędzy rozproszonymi oddziałami. Być może dziś do pierwszej trójki priorytetów wróciłyby znów oszczędności.

Ewolucja poglądów

14,5 mld USD

tyle wyniesie wartość rynku UC w Ameryce Północnej, Europie i Azji w 2015 roku, według Forrester Research.

Wzrasta świadomość i zrozumienie możliwości Unified Communications. Zmienia się w związku z tym sposób wyboru dostawcy i oczekiwania wobec systemów telekomunikacyjnych i powiązanych z nimi usług. Twierdzą tak analitycy IDC, powołując się na wyniki piątej, dorocznej ankiety Enterprise VoIP Survey przeprowadzonej z magazynem InfoWorld w 2008 r. wśród przedsiębiorstw z USA i Kanady. Analitycy IDC poprosili o wybór jednej z dwóch definicji Unified Communications. Zdecydowana większość (79%) postawiła na: stacjonarną lub mobilną platformę lub rozwiązanie integrowane z najważniejszymi , w skład którego wchodzi: wspólna skrzynka e-mail/fax/voicemail, telefonia IP, web/audio/wideokonferencje, instant messaging oraz presence.

Z kolei badanie zatytułowane Key Trends in Enterprise VoIP 2008: North American Enterprises' Buying Behavior szukało odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa kupują systemy i usługi telefoniczne. Pięć najważniejszych kryteriów wyboru platform (TDM oraz IP PBX) to wydajność, stabilność, TCO, bezpieczeństwo i wsparcie techniczne. Z kolei integracja ze stosowanymi aplikacjami oraz oszczędności to główne powody używania lub planów zakupu telefonii IP. Najwięcej pieniędzy ankietowani zamierzają wydać na unified messaging, narzędzia wspomagające zdalną pracę i wideokonferencje.


TOP 200