Środowisko pod unijną ochroną

Polska otrzymała od Unii Europejskiej niemal 1,3 mld euro w latach 2000 - 2003 na cele związane z ochroną środowiska, jednak realizacja projektów przebiega z poważnym opóźnieniem.

Ministerstwo Środowiska opracowało raport dotyczący wykorzystania środków przedakcesyjnych i przygotowania instytucjonalnego Polski do absorpcji środków unijnych na ochronę środowiska.

Największe dotacje związane były z funduszem ISPA, finansującym duże przedsięwzięcia, mające wyrównywać różnice w poziomach infrastruktury państw kandydackich i unijnej Piętnastki.

W omawianym okresie Polska otrzymała dotacje w ramach ISPA na 43 projekty inwestycyjne i dwa projekty pomocy technicznej - łącznie na kwotę 727 mln euro. Następcą programu ISPA jest Fundusz Spójności, z którego można będzie pozyskać dodatkowe 550 mln euro. Łączny koszt przedsięwzięć, z uwzględnieniem współfinansowania przez stronę polska to 2 mld euro.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na poważne, nawet dwuletnie opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych. Na 297 planowanych do 30 czerwca br. kontraktów zawarto tylko 106.

Drugi co do wielkości z funduszy to Phare, w ramach którego zrealizowano ponad 140 projektów za 150 mln euro. 28% z nich dotyczy ochrony czystości powietrza, 27% - ochrony wód i gospodarki wodnej, 13% - ochrony przyrody, po 9% ochrony powierzchni ziemi i monitoringu środowiska.

W tym roku do Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zgłoszono 35 projektów, które w całości wyczerpują dotacje na ochronę środowiska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200