Środowiska wielochmurowe – możliwości i nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

Środowiska wielochmurowe są wszechobecne — z więcej niż jednej chmury korzysta już ponad 85% przedsiębiorstw. Mimo swoich niewątpliwych zalet, możliwość pracy w chmurze sprowadza nowe zagrożenia i stawia przed nami specyficzne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

Środowiska wielochmurowe obejmują połączenie:

  • Chmur publicznych i prywatnych umożliwiających pracę w modelu platforma jako usługa (PaaS) lub infrastruktura jako usługa (IaaS)
  • Chmur publicznych i prywatnych hostujących aplikacje dostępne w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS)
  • Chmur hybrydowych, które łączą centra danych w siedzibie firmy z usługami chmur publicznych lub prywatnych

Zapoznaj się z opracowaniem firmy Fotinet, jak zabezpieczać środowiska chmurowe.