Sprzęt firmowy pod kontrolą - przegląd narzędzi typu Client Management

W niewielkich środowiskach IT utrzymanie kontroli nad sprzętem nie powinno sprawiać kłopotów. Instalację aktualizacji oraz aplikacji, czy inwentaryzację można wykonać bezpośrednio przy każdym urządzeniu klienckim. Dopiero w przypadku, gdy infrastruktura znacznie się rozrasta, a ponadto użytkownicy zaczynają masowo korzystać ze sprzętu mobilnego, pojawiają się problemy z okiełznaniem wszystkich urządzeń korzystających z sieci firmowej. Z pomocą może przyjść wtedy oprogramowanie do centralnego zarządzania komputerami oraz urządzeniami mobilnymi.

Korzystając z takich rozwiązań administratorzy nie tylko oszczędzają czas poprzez automatyzację zadań oraz dystrybuowanie oprogramowania do wielu systemów jednocześnie, ale mają również możliwości inwentaryzacji podległych zasobów, dzięki czemu są w stanie efektywnie zarządzać kontrolowanym przez siebie sprzętem i licencjami.

Zgodnie z obecnie obowiązującym trendem z każdym dniem zwiększa się wykorzystanie w sieciach firmowych urządzeń mobilnych, które niejednokrotnie są własnością samych pracowników (BYOD – Bring Your Own Device), dlatego producenci coraz częściej oferują również oprogramowanie wspomagające kompleksowe zarządzanie sprzętem mobilnym.

Zobacz również:

Wykorzystując aplikacje do zarządzania i kontroli urządzeń końcowych, administrator posiada wiedzę na temat sprzętu uzyskującego połączenie do zasobów firmowych, jest w stanie wprowadzać zdalnie zmiany, a także kontrolować poziom uprawnień dostępu do infrastruktury firmowej.

Z uwagi na funkcjonalności można te narzędzia podzielić na trzy podstawowe grupy. Centralne zarządzanie stacjami roboczymi, inwentaryzacja oprogramowania i sprzętu oraz kontrola urządzeń mobilnych. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej systemów obejmujących te trzy aspekty, dlatego postaramy się przyjrzeć kilku z nich dzieląc je na wspomniane obszary funkcjonalne.

Zarządzanie stacjami klienckimi

Zarządzanie urządzeniami końcowymi to przede wszystkim wiedza na temat sprzętu pracującego w sieci firmowej, ale również łatwa i bezproblemowa instalacja niezbędnego oprogramowania lub aktualizacji. Dodatkowo możliwość konfiguracji i pomocy zdalnej znacznie upraszcza tradycyjny, stosowany do niedawna model administrowania stacjami roboczymi.

Oprogramowaniem, które oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności w zakresie kompleksowego zarządzania stacjami roboczymi, serwerami, a także urządzeniami mobilnymi jest Desktop Central firmy ManageEngine. Aplikacja, dzięki rozbudowanym możliwościom pozwala na pełną automatyzację zarządzania, włącznie ze skomplikowanym wdrażaniem oprogramowania i aktualizacji bez względu na to, czy infrastruktura oparta jest na Active Directory, grupach roboczych lub innych usługach katalogowych. Kontrola stacji roboczych odbywa się jedynie za pomocą przeglądarki internetowej.

Pełnię swoich możliwości Desktop Central pokazuje we współpracy z infrastrukturą opartą na systemach Windows oraz usługach Active Directory. Do podstawowych funkcjonalności należy możliwość dystrybucji oprogramowania w postaci plików *.exe oraz paczek *.msi, które można uruchamiać w kontekście wybranego użytkownika (opcja Run as), a także instalacja aktualizacji oraz service packów. Dodatkowymi opcjami jest możliwość tworzenia repozytoriów wdrażanego oprogramowania, określenie harmonogramu instalacji oraz tworzenie szablonów aplikacji do późniejszej instalacji.

Desktop Central to również możliwości zarządzanymi desktopami w zakresie ich konfiguracji. Aplikacja posiada ponad 25 zdefiniowanych przez producenta przykładowych szablonów konfiguracyjnych określających właściwości systemu, zabezpieczeń oraz ustawień sieciowych. Określenie zmiennych systemowych, parametrów wyświetlania, dostępu do dysków sieciowych lub drukarek nie stanowi, żadnego problemu dla Desktop Central. Wszystkie wspomniane opcje można oczywiście realizować w kontekście pojedynczych stacji roboczych, jak również hurtowo w ramach całej infrastruktury.

Sprzęt firmowy pod kontrolą - przegląd narzędzi typu Client Management

Konsola ManageEngine Desktop Central

Zarządzanie systemami to nie wszystko. Każdy administrator chce mieć wiedzę na temat urządzeń pracujących w jego infrastrukturze. Dlatego Desktop Central pomaga również w inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu.

System kompleksowo skanuje środowisko sieciowe dostarczając szczegółowych informacji na temat aplikacji i sprzętu, który został wykryty w infrastrukturze, przy czym pomaga zarządzać licencjami na zainstalowane komponenty, a wszelkie zmiany i nieprawidłowości (nowy sprzęt lub oprogramowanie w sieci, czy przekroczenie ilości licencji na oprogramowanie) generują alerty.

W celu uzyskania większej przejrzystości inwentaryzacji administrator może wygenerować raporty, które dostarczają szczegółowych informacji na temat oprogramowania i sprzętu pracującego w infrastrukturze. Każdy raport można wyeksportować do pliku PDF lub do dalszej analizy umieścić dane w pliku CSV.

Oprócz automatyzacji zarządzania komputerami Desktop Central pozwala kontrolować funkcjonowanie urządzeń mobilnych w zakresie wdrażania profili działania i polityk dostępu tego sprzętu do firmowych sieci Wifi, VPN, czy usługi email. Realizowane to jest poprzez ograniczenie dostępu do przeglądarek, wykorzystanie kodów dostępu lub zdalnego blokowania.

Desktop Central występuje w kilku wariantach, w tym wersji darmowej. Bezpłatna edycja choć posiada dość bogatą funkcjonalność przeznaczona jest do środowisk nie przekraczających 25 stacji roboczych i 5 urządzeń mobilnych. Następnie, w zależności od wersji aplikacja przeznaczona jest do wykorzystania w sieci LAN pojedynczej lokalizacji lub do kompleksowego zarządzania również w oddziałach firmy przez łącza WAN.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200