Sprzedaż papierosów wspomagana systemem ERP

Firma Noban, zajmująca się handlem hurtowym papierosami i artykułami tytoniowymi, wdrożyła zintegrowany system IT do zarządzania przedsiębiorstwem - Navireo.

Przed wdrożeniem systemu Navireo firma pracowała na trzech różnych programach obsługujących sprzedaż poszczególnych artykułów. Praca w oddziałach odbywała się na autonomicznie działających aplikacjach. Całość łączył system finansowo-księgowy, który za pomocą kilku zewnętrznych programów w sposób półautomatyczny ewidencjonował sprzedaż i rozrachunki z kontrahentami. Taki sposób organizacji przetwarzania danych był bardzo skomplikowany i wymagał zbyt dużo pracy związanej z synchronizacją danych z kilkunastu odrębnych aplikacji. "Najistotniejszymi problemami naszego dotychczasowego systemu informatycznego były niska wydajność przetwarzania danych oraz brak kontroli nad spójnością nomenklatury towarów i kontrahentów. Brak wydajności był szczególnie dotkliwy podczas tworzenia zestawień i generowania comiesięcznych sprawozdań branżowych. Brak spójności nazw towarów i kontrahentów natomiast powodował utrudnienia w zarządzaniu wartością magazynu i windykowaniu należności" - mówi Zbigniew Kowalczyk, lider projektu wdrożenia. Firma zdecydowała się więc na wdrożenie zintegrowanego systemu ERP. Navireo został wdrożony na ponad 30 stanowiskach stacjonarnych oraz na 11 stanowiskach mobilnych pracujących na palmtopach. Dzięki wdrożeniu systemu ERP firma zyskała bieżącą kontrolę nad procesami biznesowymi. System umożliwił monitorowanie zapasów magazynowych, stanu rozrachunków oraz stanu finansów. Stworzone w tym celu zestawienia i analizy dają klarowny obraz firmy. Są one dostępne w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie i nie wymagają żadnych specjalnych działań. Możliwe stało się m.in. centralne planowanie zamówień, bieżąca kontrola wartości magazynów w poszczególnych oddziałach, księgowanie, a tym samym kreowanie obrazu przedsiębiorstwa na bieżąco, bez konieczności wykonywania wielu skomplikowanych operacji konsolidujących dane.

Zobacz również:

  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta
  • Fabryka przyszłości. Na jakie przeszkody mogą natknąć się firmy cyfryzujące produkcję?
  • Metro Warszawskie wdrożyło nowy system ERP
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200