Sprzedaż dokładnie zważona

Przedstawiciele Cementowni Nowiny zintegrowali moduł sprzedaży SAP R/3 z systemem sterującym wagami, na których ważony jest sprzedawany cement.

Przedstawiciele Cementowni Nowiny zintegrowali moduł sprzedaży SAP R/3 z systemem sterującym wagami, na których ważony jest sprzedawany cement.

Cementownia Nowiny - jeden z pięciu polskich zakładów Grupy Dyckerhoff - została wybrana jako "poligon doświadczalny" projektu zintegrowania modułu sprzedaży SAP R/3 z systemem wagowym. Stosowane w Nowinach rozwiązanie ma być wdrożone w pozostałych zakładach grupy.

Obsługa automatyczna

"Już dzisiaj widać efekty zakończonego projektu. W przeszłości zdarzało się, że podjeżdżające ciężarówki musiały czekać na załadunek cementu ponad godzinę. Dzisiaj - od wjazdu na teren zakładu - nie trwa to dłużej niż 10 minut" - mówi Edwin Leśniewicz, zastępca dyrektora ekonomicznego, kierujący projektem wdrożenia SAP R/3 w Cementowni Nowiny w Sitkówce k. Kielc.

Jak twierdzą przedstawiciele cementowni, połączenie modułu sprzedaży nowego systemu i systemu wagowego było najtrudniejszym etapem projektu wdrożenia SAP R/3. "Do tej pory nikt tego nie zrobił w Grupie Dyckerhoff, a Polskę wybrano jako Çpoligon doświadczalnyČ ze względu na stosunkowo prostą politykę cenową. W Niemczech zakłady Dyckerhoff stosują różnorodne ceny i skomplikowany system rabatów. Tam zintegrowanie obu rozwiązań byłoby znacznie trudniejsze" - wyjaśnia Edwin Leśniewicz. W tej części projektu największą trudność sprawiło połączenie trzech rozwiązań: systemu wagowego, oprogramowania własnej produkcji - V2001 - i modułu sprzedaży SAP R/3. Interfejs komunikacyjny pomiędzy tymi trzema aplikacjami opracowała warszawska firma Apcon.

Wszystko pod kontrolą

Dzisiaj, po przyjeździe do cementowni, klient przekazuje w dziale sprzedaży swoje dane, wielkość zamówienia i typ załadunku (cement sypki lub w workach). Informacje te wprowadzane są do systemu SAP R/3, który następnie określa miejsce załadunku (tylko tam może być zrealizowane zlecenie) i przekazuje dane klienta do systemu V2001, który przesyła je do systemu sterującego odpowiednią wagą. Po zważeniu samochodu z ładunkiem, dane o wadze zakupionego cementu są przekazywane do modułu sprzedaży SAP R/3. Za jego pośrednictwem drukowane są faktury dla klientów.

"Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania wzrosła dokładność obsługi, w przeszłości zdarzało się nam załadować za mało lub za dużo cementu" - mówią przedstawiciele Cementowni Nowiny. W przyszłości proces obsługi klienta będzie bardziej zautomatyzowany. Klient już przy wadze będzie sam się rejestrował w systemie dzięki karcie mikroprocesorowej. W tym samym miejscu będzie też drukowana faktura.

Zintegrowane informacje

Powodem rozpoczęcia wdrożenia SAP R/3, była chęć zabezpieczenia Cementowni Nowiny przed ewentualnymi skutkami problemu roku 2000. Dotychczas cementownia stosowała kilka, własnych lub kupionych, nie zintegrowanych ze sobą systemów. "Dzięki wdrożeniu systemu zintegrowanego mamy natychmiastowy dostęp do danych o kliencie, w tym wielkości jego należności" - mówi Edwin Leśniewicz. "Naszym zdaniem, koszt poniesiony na wdrożenie SAP R/3 powinien zwrócić się w ciągu ok. 2 lat. Także dzięki obniżeniu kosztów działania po reorganizacji, jaką niosła za sobą implementacja systemu zintegrowanego" - dodaje.

Na początku przyszłego roku nowy system SAP R/3 zostanie wdrożony w pozostałych zakładach w Polsce. Do 2003 r. z jednego rozwiązania mają korzystać wszystkie firmy Grupy Dyckerhoff w Polsce (Cementownia Nowiny, Cementownia Warszawa, przedsiębiorstwa Ispo i Sopro oraz Dyckerhoff Polska). Z SAP R/3 korzysta dzisiaj ok. 80 użytkowników. Po wdrożeniu we wszystkich firmach grupy liczba ta wzrośnie do ok. 200.


TOP 200