Sprzedaż bez magazynu

Programy służące do obsługi sprzedaży zazwyczaj stanowią pierwszy zakup informatyczny każdego właściciela sklepu. W miarę rozwoju firmy można je rozbudowywać o kolejne moduły, usprawniające inne dziedziny m.in. finanse, gospodarkę materiałową. Porównujemy siedem pakietów wspomagających sprzedaż bez obsługi magazynu.

Programy służące do obsługi sprzedaży zazwyczaj stanowią pierwszy zakup informatyczny każdego właściciela sklepu. W miarę rozwoju firmy można je rozbudowywać o kolejne moduły, usprawniające inne dziedziny m.in. finanse, gospodarkę materiałową. Porównujemy siedem pakietów wspomagających sprzedaż bez obsługi magazynu.

Ważnym elementem rynku oprogramowania wspomagającego pracę firmy są programy obsługujące sprzedaż. Są one ukierunkowane na automatyzację podstawowych czynności związanych z wystawianiem dokumentów sprzedaży. Są wśród nich zarówno proste i łatwe w obsłudze programy pracujące pod kontrolą DOS, jak i większe, w pełni korzystające z zalet środowiska graficznego aplikacje dla Windows. Każdy z programów tego typu umożliwia wystawianie faktur VAT, rachunków uproszczonych, pozwala na wprowadzanie korekt, prowadzenie rejestrów sprzedawanych produktów i nabywców. Bardziej rozbudowane programy umożliwiają tworzenie zestawień danych w połączeniu z analizą sprzedaży, a nawet edycję dokumentów, definiowanych przez użytkownika. Ostatnio coraz więcej programów tego typu zawiera funkcję obsługi kasy, co pozwala na bieżące rozliczanie sklepu.

Programy obsługi sprzedaży wypełniają lukę między dużymi, modułowymi lub zintegrowanymi programami obsługującymi pracę sklepu połączonego z magazynem a prostymi programami opartymi na arkuszu kalkulacyjnym. Potocznie nazywane są programami wspomagającymi sprzedaż w sklepie nie wyposażonym w magazyn.

W zestawieniu porównano właściwości kilku tego typu programów. Są wśród nich produkty firm: ADH Soft, Altkom Matrix, AthenaSoft, ATI i przeznaczone do pracy w środowisku DOS i Windows. Wszystkie można nazwać programami "pierwszego kontaktu z komputerem w firmie", które są zwykle kupowane jako pierwsze produkty informatyczne przez swoich przyszłych użytkowników. Ważną cechą tego typu programów jest to, że wraz ze wzrostem firmy i nabywaniem doświadczeń przez pracowników można - poprzez dokupowanie i dołączanie kolejnych modułów (np. finansowo-księgowy lub książka przychodów i rozchodów, gospodarka materiałowe i inne) - rozbudowywać system komputerowy. Ten sposób pozwala na rozbudowę prawie wszystkich opisanych programów (wyjątkiem jest np. nowy program Fortuna, przy czym i tutaj producent zapowiada opracowanie nowego modułu do obsługi gospodarki materiałowej, z którym program ma w przyszłości współpracować).

Została przeprowadzona szczegółowa oceny zalet każdego z porównywanych programów pod kątem m.in. interfejsu użytkownika, najważniejszych funkcji programu, zakresu i jakości dołączonej dokumentacji i plików pomocy, oferowanego serwisu i ceny. Pierwsze miejsce w rankingu programów obsługi sprzedaży zajęły produkty Altkom Matrix i AthenaSoft. Obok prezentujemy szczegółowy opis każdego z porównywanych produktów.

Ranking programów do obsługi sklepu

Faktura Pro firmy Altkom Matrix -- 9,4

Fortuna firmy AthenaSoft -- 9,4

Faktura firmy Altkom Matrix -- 9,3

Czarodziej Faktur firmy ADH Soft -- 9,2

dGCS Faktura Pro firmy dGCS SA -- 9,0

Vendo dla DOS firmy ATI -- 8,7

Fakturowanie dla DOS firmy dGCS -- 8,3