Sprzedaż akcji ComputerLandu

Zarząd ComputerLand Poland zadecydował, że zapisy na akcje firmy w ramach publicznej subskrypcji odbędą się w dniach 5-19 czerwca. Cenę jednej akcji ustalono na 22,50 zł. Do sprzedaży przeznaczono 390,720 akcji. Publiczna subskrypcja poprzedza wejście spółki na giełdę.

Zarząd ComputerLand Poland zadecydował, że zapisy na akcje firmy w ramach publicznej subskrypcji odbędą się w dniach 5-19 czerwca. Cenę jednej akcji ustalono na 22,50 zł. Do sprzedaży przeznaczono 390,720 akcji. Publiczna subskrypcja poprzedza wejście spółki na giełdę.

Obecna emisja, piąta z kolei, ale pierwsza publiczna ma wg Zarządu ComputerLandu przynieść wpływy w wysokości ok. 8 mln nowych złotych (80 mld starych). Połowa tej sumy zostanie przeznaczona na inwestycje w firmy komplementarne, które stale współpracują z CL (np. wykonujące instalacje, dostarczające oprogramowanie, prowadzące szkolenia dla klientów), 2,5 mln na finansowanie dużych projektów, zaś 1,5 mln na rozbudowę infrastruktury usługowej.

ComputerLand planuje swój rozwój jako firmy wyspecjalizowanej w integracji systemów, a więc sprzedającej na rynku usługi. Obecnie usługi stanowią jedynie 20% całości sprzedaży. Jednak są one bardziej opłacalne: marża jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku sprzedaży produktów. Według prezesa CL Tomasza Sieliskiego daje to firmie możliwość łatwiejszego manewru przy utrzymującym się spadku marż na sprzęt komputerowy: można utrzymać stały margines zysku przy stosunkowo niewielkim wzroście sprzedaży usług. Obecnie komputery stanowią 58% całości sprzedaży, w ciągu dwóch lat ich udział spadnie poniżej 50%.

Przygotowując się do publicznej sprzedaży akcji Zarząd opracował strategię rozwoju firmy na najbliższe lata. ComputerLand miałby stać się najlepszym integratorem systemów w Polsce, a jego oddziały największymi firmami tej branży w swoich regionach. Zacieśniałaby się współpraca z przedsiębiorstwami komplementarnymi, w które CL będzie inwestował. Możliwe jest przyjęcie struktury holdingu z firmą-matką ComputerLandem i córkami - firmami komplementarnymi, które mogłyby być także wprowadzane na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystko to razem dałoby podstawę to zbudowania koncernu już nie informatycznego, ale informacyjnego, co jest tym bardziej prawdopodobne, że wsród usług rozwijanych przez CL coraz większe znaczenie będą miały te, które wiążą się z telekomunikacją.

Plany zakładają ciągłą poprawę wyników finansowych. Sprzedaż ComputerLandu w ub.r. zamknęła się sumą 59,5 mln nowych złotych, przy zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5,7 mln. W kolejnych latach sumy te mają wynieść odpowiednio: w 1995 - 95 mln i 9,5 mln, w 1996 - 140 mln i 14 mln, w 1997 - 200 mln i 22 mln.


TOP 200